Et ord er ikke et ord

(LANDBRUG SYD) Alt for mange landmænd undlader kontrakten, når de bygger. Det kan koste kassen.

Når det gælder pengesager skal man ikke nøjes med at holde sig til køkkenaftaler over en kop kaffe. Men det er rent faktisk, hvad der sker, når det drejer sig om byggerier i landbrugssektoren.

- Jeg vurderer, at der i omkring 70 procent af alle byggerier og renoveringer af stalde ikke foreligger en byggekontrakt, eller højst er en mangelfuld kontrakt udfærdiget af entreprenøren. En kontrakt skal blandt andet fortælle, hvornår byggeriet skal være afsluttet, siger chefkonsulent hos Landbrugets ByggeRådgivning i Vejle, Jørgen Poulsen.

De manglende kontrakter betyder i mange tilfælde at landmænd ender med at vente i op til tre måneder på byggeriets afslutning – med enorme driftstab til følge.

- Med en kontrakt, ville de landmænd, som ryger ind i disse problemer, i det mindste få noget af tabet dækket ind ved hjælp af dagbøder. Hvor der foreligger en hjemmelavet kontrakt udfærdiget af entreprenøren, er der aldrig et afsnit om dagbøder, siger Jørgen Poulsen.

TEKST: LOUIS ANDREAS MICHAELSEN

Læs også