Tag en »swapper«

(Effektivt Landbrug) Swaps kan være en hurtig genvej til penge. Men man skal være klar til at handle på givtige tidspunkter.

En swap-aftale i fremmed valuta, schweizerfranc for eksempel, indebærer både chancer og risici for landmænd, der gør brug af dette finansielle instrument i deres gældspleje.

Driftsøkonomikonsulent Inge M. Peters, Sydvestjysk Landboforening, sammenligner det med et skakspil, men er aktuelt ikke bange for at anbefale swap i forbindelse med et fastforrentet lån.

- Jeg mener, at fire procents fastforrentet er så god nu, at den er svær at sige nej til. På den anden side er den også svær at sige ja til, når F1 renten er nede i 2,2 procent. Men med den kombination, hvor man med swap kan få renten ned i nærheden deraf og alligevel ligge med den fire procents, så er det en glimrende kombination, siger Inge Peters.

Med en swap-aftale i fremmed valuta, bliver den rente, landmanden skal betale, fastlagt ud fra renten i den pågældende valuta. Det betyder, at der er en valutarisiko, men Inge Peters peger på, at der også er en kurschance.

- Det er altid det negativt ladede udtryk kursrisiko, der anvendes – hvorfor ikke kurschance, siger hun og giver et eksempel med en landmand, der laver en femårig swap-aftale i schweizerfranc (CHF).

Kursdelen af en swap-aftale afregnes normalt ved aftalens udløb, i dette tilfælde fem år. Indgås aftalen til kurs 480 og kursen er steget til 500 ved aftalens udløb, er der to muligheder:

Tabet realiseres, og cirka halvdelen af den fortjeneste, der har været på rentedelen i femårsperioden, forsvinder igen. Eller: Der »rolles«, det vil sige, at man laver en ny aftale i CHF, selv om det alt andet lige ikke er optimalt på det tidspunkt.

- Man gør det med en forventning om, at kursen falder igen, siger Inge Peters, men tilføjer, at man skal være klar til at slå til på givtige tidspunkter, for eksempel hvis kursen i to år er nede på 470 og så »lægge sig på lur igen«.

- Hvert kvartal får man en opgørelse over aftalens tilbagekøbsværdi, og den kan på forlangende beregnes indimellem. Hvis tilbagekøbsværdien er negativ, det vil sige, at man skal betale for at komme ud af aftalen, så beholder man den naturligvis, siger Inge Peters.

- Men er den positiv, fortsætter hun, så kan der laves en marginalberegning, der viser, hvor længe man kan ligge udenfor og miste indtægten på rentedelen, før den realiserede kursgevinst er opbrugt.

- Så swaps kan godt være en hurtig genvej til penge, fastslår Inge Peters og tilføjer, at med et fastforrentet lån er landmanden sikker på renten efter swap-aftalens udløb samtidig med, at konverteringsretten bibeholdes.

Læs også