Hollandsk fremgang med dansk foder

(LANDBRUG SYD) På blot et år har det hollandske par Janke og Melle Kloosterman, Skærbæk, både overtaget og udvidet deres besætning til nu 210 køer. Et skift fra hollandsk til dansk kvægfoder har samtidig medvirket til en markant ydelsesfremgang.

Det er blot et lille års tid siden, at det hollandske par, Janke og Melle Kloosterman, den 1. november 2004 flyttede ind på deres nyerhvervede kvægbedrift ved Skærbæk, som de overtog med 150 køer. Siden er besætningen blevet udvidet til nu 210 køer, og samtidig er det lykkedes at få ydelsen markant op.

- Vi er gået fra 21 kg EKM pr. ko til omkring 30 kg EKM pr. ko i dag, forklarer Melle.

Både han og Janke, der hjemme i Holland havde en mindre kvægbedrift, er ikke et øjeblik i tvivl om, at et foderskift i februar i år, har en stor del af forklaringen. En hollandsk kollega i nabolaget havde gjort dem opmærksomme på den lokale foderstofvirksomhed SAF, og herfra blev de kontaktet af produktkonsulent, Finn Ryvang, der ud fra parrets egne grovfoderanalyser, sammen med dem udarbejdede et foderkoncept, hvor en SAF foderblanding indgår.

Og Janke og Melle tilskriver da også netop foderkonceptet fra SAF som en betydelig faktor for den flotte fremgang i ydelsen, der dog ifølge Janke, også skal tages med et lille gran salt:

- Den tidligere ejer var i gang med at sælge sin bedrift. Derfor var den nok også langt nede i ydelse i forvejen.

Tårnhøje priser på både jord og mælkekvoter i Holland. Det var blandt andet årsagen til, at Janke og Melle Kloosterman valgte at flytte til Danmark, hvor parret overtog kvægbedriften ved Skærbæk. Foruden de nu 210 køer består bedriften af 109 ha eget jord og 36 ha tilpagtet jord, hvor der dyrkes græs og majs til grovfoder. I Holland havde de en bedrift med 70 køer og blot 35 ha.

Og familien har på rekordtid tillært sig dansk, ligesom de har gjort en stor indsats for at skabe sig et dansk netværk, og her kommer skiftet fra en hollandsk til en dansk foderstof-leverandør også ind i billedet:

- Hos den tidligere hollandske ejer af gården var det hele hollandsk. Nu har vi overtaget gården, og vi vil lære dansk og leve på dansk. Vi kendte ikke den danske foderstof-branche, men hørte kun godt om SAF. Og ved at skifte til en dansk foderstof-leverandør, bliver vi også her integreret i danske forhold, forklarer Janke.

Melle og Janke, der begge er landbrugsuddannede, lægger ikke skjul på, at de er glade for at bo og arbejde i Danmark. I Holland havde Janke arbejde ved siden af, men med den større bedrift i Skærbæk, arbejder de begge på gården.

Indenfor landbrug er de især begejstrede for den store automatisering og de generelt større bedriftsstørrelser, der er i Danmark sammenlignet med Holland. Til gengæld har de erfaret, at der er flere regler omkring landbrug i Danmark.

Omkring foderet vurderer de selv, at der er ved at være optimeret til det yderste. Men de udelukker ikke, at ydelsen måske kan nå op på omkring 33 kg EKM pr. ko.

TEKST OG FOTO: JOHN ANKERSEN

Læs også