Fejl i tre ud af fire ansøgninger om landbrugsstøtte

(Effektivt Landbrug) REGNEFEJL: Dobbelt så mange ansøgninger som forrige indeholder fejl. Især kniber det med at regne og med at holde rede på kolonnner og koder.

Direktoratet for FødevareErhverv er netop blevet færdig med den første gennemgang af de 70.500 ansøgninger om landbrugsstøtte i form af enkeltbetaling, som landmændene har sendt ind. Gennemgangen viser, at der er langt flere fejl i ansøgningerne end sidste år.

Direktoratet har fået ansøgninger fra 23.000 flere ansøgere end sidste år. Det svarer til en stigning på 50 procent. Sidste år kunne halvdelen af ansøgningerne automatisk godkendes efter første gennemgang. I år kan direktoratet kun godkende 25 procent af ansøgningerne »automatisk«.

Blandt de mest typiske fejl i ansøgningerne kan nævnes, at der er anmeldt større arealer end ansøgeren råder over, at der er anført flere hektar for den enkelte mark i flere kolonner, eller at der er anvendt forkert afgrødekode.

- En af grundene til de mange fejl i ansøgningsmaterialet er givetvis, at der er tale om en helt ny støtteordning, som følger af landbrugsreformen. Det betyder, at vi har fået mange nye støttemodtagere, som ikke har erfaring med det komplekse regelsæt, og samtidig skal alle landmænd sætte sig ind i de nye regler, siger Arent B. Josefsen, direktør i Direktoratet for FødevareErhverv.

Direktoratet står nu overfor en stor opgave, da langt flere ansøgninger end forventet skal behandles manuelt. Den manuelle behandling af ansøgningerne skal sikre en korrekt behandling af hver enkelt ansøgning i de tilfælde, hvor der er fejl i ansøgningen. Det er en stor udfordring for administrationen, men Arent B. Josefsen er fortrøstningsfuld.

- Medarbejderne har ydet en stor arbejdsindsats, og det går rimeligt godt. Vi er færdige med den første gennemgang af ansøgningerne, og selvom der er tale om flere sager og langt flere fejlbehæftede sager, så gør vi alt for at løse opgaven, siger han.

For at løse den store opgave, det er at behandle de mange ansøgninger manuelt, har direktoratet været nødsaget til at sætte mere personale ind, så direktoratet bliver i stand til at udbetale landbrugsstøtten til alle ansøgninger uden fejl i december.

Arent B. Josefsen har udtalt til blandt andet Radioavisen, at han ikke går ud fra, at landmændene bevidst har skrevet forkerte oplysninger på ansøgningerne om penge fra EU.

Læs også