Udbytterne har toppet

(Effektivt Landbrug) UDPINT: Stramme regler for brug af pesticider og kvælstof gør det umuligt at udnytte forædlingens udbyttepotentiale i planteavlen.

Svineproducenterne glæder sig over flere og flere smågrise pr. so. Mælkeproducenterne kan år for år se årsydelse og tørstofprocenter vokse. Men for planteavlerne har kurven tilsyneladende toppet.

Landscentret konstaterer i sin første ¬– og med nogen usikkerhed behæftede – prognose for høsten 2005, at de senere års udbytteudsving hovedsagligt kan forklares ved klimatiske udsving.

I praksis har det ikke været muligt for planteavlerne at udnytte det udbyttepotentiale, som burde have fulgt med brugen af nye sorter med stadig forbedrede dyrkningsegenskaber.

Her spiller reduktionen i forbruget af plantebeskyttelsesmidler og kvælstof en central rolle, vurderer Landscentret – en delvist politisk bestemt reduktion, påpeger Landscentret. Forbruget af handelsgødning er eksempelvis faldet i forhold til 1984 (hvor det toppede), og selv om udnyttelsen af husdyrgødningen er øget markant, kan det på ingen måde kompensere for handelsgødningsfaldet, og derfor har planterne i dag væsentlig mindre kvælstof til rådighed.

Derfor advarer Landscentret om, at det fremover ikke vil være muligt at udnytte forædlingspotentialet, med mindre der gives mulighed for at justere på »kvælstofskruen«.

Trods en våd begyndelse endte høsten med et udbytte en anelse over forrige års. Til gengæld rokkede kornpriserne i høst sig ikke ud af stedet, men blev på forrige års lave niveau. Den lille udbyttestigning skyldes først og fremmest, at kornarealet voksede en smule i år.

Læs også