Farvel til bedrifter i tusindvis

(Effektivt Landbrug) VURDERING: I 2015 vil der være 2.200 malkekvægsbedrifter med gennemsnitligt 160 køer og en årlig mælkeproduktion på godt 1,6 millioner kilo.

Alt tyder på, at strukturudviklingen inden for kvægbruget de næste ti år fortsætter med at køre i samme tempo som de seneste år. Det vurderer afdelingsleder Susanne Clausen fra Dansk Kvæg.

Holder hendes forudsigelser vil det betyder, at der i 2015 vil være 2.200 malkekvægsbedrifter med gennemsnitligt 160 køer og en årlig mælkeproduktion på godt 1,6 millioner kilo. Med andre ord vil cirka halvdelen af bedrifterne med mælkeproduktion forsvinde, den gennemsnitlige besætningsstørrelse vil blive fordoblet, og de bedrifter, der fortsætter, vil i gennemsnit udvide deres kvote med cirka en million kilo.

- En af konsekvenserne af denne udvikling bliver uundgåeligt, at mælkeproducenterne i de egne af landet, hvor der er mest malkekvæg, kommer til at opleve en endnu hårdere kamp om jorden, siger Suanne Clausen.

- Det betyder, at mælkeproducenternes udviklingsmuligheder i vid udstrækning vil afhænge af deres konkurrencedygtighed i forhold til svineproducenter og planteavlere, tilføjer hun.

Alt dette vil medføre, at investeringerne i kvægbruget i årene fremover vil fortsætte i det samme høje tempo, som vi kender i øjeblikket. Det forudses således, at knap 60 procent af den samlede danske mælkekvote kommer til at skifte ejere frem mod 2015. Herudover skal der blandt andet også investeres i udvidelser af staldkapaciteten.

Læs også