Kornpriser følger temperatur

(Effektivt Landbrug) VANSKELIGHEDER: Købere og sælgere har mere end svært ved at finde hinanden efter en periode med varmt vejr over Europa.

Det er ikke kun i Danmark, at vi har oplevet en relativ tidlig periode med rigtigt sommervejr. I de meget store kornproducerende lande i EU er billedet tilsvarende.

I Frankrig, Tyskland og Storbritannien har vi i den seneste periode set meget høje temperaturer. Temperaturer, der ligger kimen til frygt i markedet.

Nok var sidste års EU-avl rekordstor, og nok er der lagt store mængder korn på interventionslager i dette høstår, men markedet har også noteret sig, at de første høstprognoser for EU taler om en kommende kornavl på mellem 260 til 265 mio. tons. Samtidig er prognoserne fra juni mindre end prognoserne for maj.

Forbruget i EU udgør 255 mio. tons. Man kan derfor på den ene side sige, jamen så er der jo korn nok i dette års avl. Dertil skal man så lægge 16 mio. tons interventionskorn. Stigninger vi har set i juni, er derfor ude af proportioner med virkeligheden.

På den anden side kan man også sige, at dette års EU-avl er nedjusteret med mere end 20 mio. tons i forhold til sidste år, og vi har set yderligere nedjusteringer, efterhånden som vi kommer ind i vækstsæsonen. Markedet nærmer sig balance imellem udbud og efterspørgsel. Dertil kommer, at interventionskorn jo reelt er verdensmarkedskorn, da det ikke umiddelbart kan sælges tilbage til det interne kornmarked i EU.

Præcis ovenstående betragtninger præger markedet i denne tid. Køberne er ikke overraskende på det hold, der siger, at frygten er overdreven, samt at der er rigeligt med korn i EU. Sælgerne på den anden side hæfter sig ved den lavere avl i år, sammenlignet med sidste år, samt at vi har set nedjusteringer.

Dertil kommer nu en periode med meget varmt vejr. Det er klart, at sælgerne løfter nu den advarende pegefinger med bemærkningen om, at temperaturer over 30 grader i en længere periode ikke er gavnligt for en afgrøde, der er i færd med at fylde kernerne op.

Køberne - på den anden side – tror ikke meget på, at sælgerne kan formå at holde prisen oppe i længere tid. De venter derfor på, at der skal falde regn – så besinder sælgerne sig nok, er antagelsen blandt køberne.

Som det fremgår, er der stor afstand imellem købere og sælgere, hvilket også tydeligt kan ses på forskellen imellem de priser, der bliver forlangt samt tilbudt i markedet. Ofte er der 4 til 5 euro forskel pr. tons imellem køber og sælger.

En prisafstand, man ikke umiddelbart kan slå bro over i en forhandling. Omsætningen i markedet er derfor på det nærmeste døet ud. Et billede, som man må formode fortsætter, til den ene part giver efter og går ind på den modsatte parts betingelser.

Når det sker, har vi måske svaret på, hvilken retning markedet vil bevæge sig i den kommende periode.

Til den faste tone på det interne kornmarked i EU kommer en kombination af stigende priser på verdensmarkedet samt en fastere dollar. Dermed har EU hvede vundet terræn i konkurrencen i mellem de store aktører på verdensmarkedet.

Verdensmarkedspriserne finder støtte i udsigten til en kommende kornavl, der bliver godt 80 mio. tons mindre end sidste års avl, som det ser ud i dag, samt i et fortsat stigende forbrug. Dermed vil balancen imellem produktion og forbrug atter blive negativ med træk på lagrene til følge.

Læs også