Gylle efter slæt

(Effektivt Landbrug) RÆKKEFØLGE: Straks efter finsnitteren har forladt marken efter det første slæt, følger gyllenedfælderen lige efter.

Det er vigtigt, at gyllen bliver nedfældet i fugtig jord. Jo mere fugt, der er i jorden, des hurtigere og bedre fordeles den nedfældede gylle.

Det er holdningen hos Kirke Stillinge Maskinstation på Vestsjælland, hvorfra Effektivt Landbrug rapporterer i denne uge.

- Vi forsøger at få vore kunder til at tage et system til sig, hvor vi nedfælder gylle i græsmarkerne straks efter, at græsset er høstet, siger maskinstationens indehaver Søren Jensen.

- Når gyllenedfælderen kører ind på græsmarken lige i hælene på finsnitteren eller presseren, når marken ikke at tørre ud.

- Men det skal også gå stærkt, for der sker jo en stor fordampning fra en nyhøstet græsmark via stråene, forklarer Søren Jensen.

Allerede i forrige uge blev det første græs skårlagt, snittet og lagt i køresilo. Og i sidste uge var rundballepresseren med integreret wrapper i aktion.

I år har den vestsjællandske maskinstation været usædvanligt tidligt i gang med bjærgningen af første slæt græs. Og allerede i sidste uge var maskinstationen færdig med ukrudtssprøjtningerne i vårbyggen, de forebyggende svampesprøjtninger i hveden er i gang og udkørslen af gylle blev også tilendebragt i den forgangne uge.

Læs også