Dansk dør på klem for GMO

(Effektivt Landbrug) LOVGIVNING: Bekendtgørelsen om dyrkning af gensplejsede afgrøder er på plads, men der går nogle år endnu, inden der står GM-afgrøder på de danske marker.

I øjeblikket dyrkes der ikke gensplejsede landbrugsafgrøder i Danmark. Men døren er åbnet på klem. Den 9. april fik Danmark som det første – og foreløbig eneste – land i Europa en bekendtgørelse om dyrkning af gensplejsede afgrøder. Dermed er det rent lovgivningsmæssige på plads.

Ifølge landskonsulent Christian Haldrup kommer der dog ikke til at stå gensplejsede afgrøder på de danske marker de første par år.

- Det, vi mangler mest, er, at EU fastsætter regler for, hvor stort et indhold af GM, der må være i ikke-GM udsæd. Før det er afklaret, er der ingen firmaer, der tør begynde at producere GM udsæd i Danmark, siger Christian Haldrup, som tilføjer, at det godt kan tage nogen tid, fordi GM-området er en politisk varm kartoffel, når det drejer sig om fødevareproduktion.

Der er også andre hurdler.

- Hvis vi får en herbicidresistent afgrøde, som for eksempel majs, så er Basta blevet trukket tilbage på det danske marked, og det får vi ikke umiddelbart godkendt til brug i majs. Og får vi en roundup resistent majs, så skal roundup først godkendes til GM majs, og det kan også tage sin tid at få det på plads, påpeger konsulenten.

Det er også vigtigt, at de GM afgrøder, der kommer på tale, først bliver afprøvet i landsforsøgene.

- Danske landmænd køber kun sorter, der har været afprøvet. Det er afprøvningen, der skal vise, om nye afgrøder er lige så gode eller bedre end de gamle. Og foreløbig er der ingen GM sorter, som er blevet tilmeldt forsøgene endnu, fortæller Christian Haldrup, som tilføjer, at det er de firmaer, der ejer sorterne, som skal tilmelde dem til forsøgene.

Landmændene skal også være sikre på, at de kan afsætte deres varer, før de begynder at dyrke GM afgrøder. Derfor forventer konsulenten, at de første GM afgrøder på de danske marker bliver foderafgrøder.

- Det bliver nok majsen, som kommer først, dels fordi der er mange gensplejsede majssorter i USA, som vi kan hente herover og afprøve, dels er der allerede GM i alle danske foderblandinger – bortset fra de økologiske – så om det er GM soja eller GM majs, der er i foderet, skulle umiddelbart ikke gøre den store forskel, mener Christian Haldrup.

En af de ting, som den nye bekendtgørelse stiller krav om, er, at landmænd, der vil dyrke GM afgrøder, skal uddannes og godkendes. Men det bliver ikke det, der sinker GM afgrødernes indtog i Danmark.

- Når der først kommer noget, som er til fordel for landmændene, skal de nok melde sig til kurserne. Men før der er noget, der ligesom »lugter i bageriet«, er der ingen, der reagerer, bortset fra de folk, der skal håndtere forsøgene med GM afgrøder. De skal også uddannes, fortæller Christian Haldrup.

Befolkningens holdning til GM afgrøder vil også være en af de faktorer, som får stor betydning for, hvornår danske landmænd går i gang med at dyrke dem på deres marker.

- Forbrugerne kan ikke umiddelbart se en fordel ved en herbicidresistent afgrøde, men kommer der en kartoffel med nogle egenskaber til produktion af medicin, så tror jeg, udviklingen pludselig kan gå meget stærkt. Det arbejder man med på Århus Universitet, og det har en helt anden accept i befolkningen, siger Christian Haldrup.

- Når jeg lytter til forbrugerne, så synes de også, at dansk landbrug allerede er for industrialiseret, og de føler, at landbruget vil blive endnu mere industrialiseret, hvis landmændene begynder at dyrke gensplejsede afgrøder.

- Der er dog så mange fordele ved GM afgrøderne – både miljømæssigt og for landmanden – at det kun er et spørgsmål om tid, før vi også begynder at udnytte de gensplejsede afgrøder, forudser konsulenten.

Han peger samtidig på, at udviklingen på verdensplan går utrolig stærkt, når det gælder gensplejsede afgrøder. Arealet vokser år for år med stor hastighed, ikke kun i USA og Canada, som normalt er i fokus, når det drejer sig om GM afgrøder, men ikke mindst Kina er begyndt at udnytte den nye bioteknologi i fødevareproduktionen.

- Når det går så stærkt ude i verden, må det betyde, at der er nogle klare fordele ved GM afgrøderne. Ellers ville arealet ikke vokse så hastigt. Derfor tror jeg også, at vi kommer til at dyrke GM afgrøder herhjemme. Men hvornår det bliver, er svært at spå noget om, siger Christian Haldrup.

Læs også