Muldvarpejagten foregår hele året

(LANDBRUG SYD) Muldvarpe og mosegrise kan ødelægge mange plæneklippere og landbrugsmaskiner. Derfor sender flere og flere bud efter professionel hjælp til at stoppe den undergravende virksomhed. Jagten foregår året rundt.

Både muldvarpe og mosegrise kan forvolde stor skade i plæner og på marker, og for mange er de små dyr så stort et problem, at man søger professionel hjælp til at bekæmpe dem.

- Vi har både haveejere og landmænd som kunder. Bare de skud muldvarpen laver kan jo forvolde stor skade, når en plæneklipper ryger i den. Men det værste er næsten, hvis der kommer jord i landmandens hø som følge af et muldvarpeskud, siger Birgit Nielsen, der er medhjælpende hustru i skadyrsfirmaet Trade.

Firmaet blev stiftet af hendes mand, Aksel Nielsen, for ti år siden som en bibeskæftigelse. Siden 2003, hvor Birgit Nielsen gik ind i virksomheden, har det mest været hende, der kører ud til kunderne – på fuld tid.

I de år har hun opnået stor erfaring i, hvor og hvornår hun skal slå til.

- Det er nemlig ikke helt så lige til. Selvom der er et skud, som det her, er det ikke sikkert, at fælden skal stå her. Mange gange laver de nemlig en lille gang som et vedhæng til selve hovedgangen. Her smider de så jorden op, fortæller Birgit Nielsen.

I andre tilfælde er skuddet ikke frisk, og det er så heller ikke der, fælden skal ned, hvis man vil have størst mulig chance for at fange muldvarpene.

Muldvarpene fanger hun især med fælderne, er der mange, kan gas dog komme på tale. Mosegrisene får gift eller gas.

- Forskellen er nemlig, at muldvarpene lever af orm, biller og den slags, og de afsøger deres gange. Mosegrisene derimod de er vegetarer og lever af planterødder, siger Birgit Nielsen.

Sæsonen varer hele året, men er der frost og sne, er det selvfølgelig ikke muligt at komme i jorden med fælderne. Midt på sommeren kan højt græs og korn være generende.

- Men ellers er det hele året, vi er efter dem, og jeg kan godt forstå, at mange tegner et abonnement hos os. Det er jo meget dyrere at skulle køre mejetærskeren eller plæneklipperen til reparation end at betale os for at fange muldvarpe og mosegrise, siger Birgit Nielsen.

Firmaet har omkring 300 kunder – mange siden starten for ti år siden – og bekæmper foruden mosegrise og muldvarpe også mår.

Læs også