På forkant med flyvehavren

(Effektivt Landbrug) TIDLIG BEKÆMPELSE: Flyvehavre kan med fordel bekæmpes i vårbyg sammen med den første ukrudtssprøjtning.

Flyvehavre skal bekæmpes. Det siger loven. Og Plantedirektoratet kan udstede bøder, hvis loven ikke overholdes. Derfor kan man lige så godt komme fjenden i forkøbet og bekæmpe flyvehavren, mens det er lettest, påpeger Niels Bjerre, produktchef hos Bayer Crop Science, der forhandler det eneste sprøjtemiddel, som for øjeblikket kan anvendes i eksempelvis vårbyg: Primera Super.

- Når først flyvehavren vajer ovenud af afgrøden, er der kun én metode, der virker, og det er sækken på ryggen og så i gang med håndlugning. Der skal ikke mange planter til, før det er en rigtig træls opgave. Faktisk kender jeg ikke nogen, der synes, det er sjovt, siger Niels Bjerre.

Han peger samtidig på, at det er ganske enkelt at bekæmpe flyvehavre, hvis bare man tager beslutningen i tide og ikke venter til grundlovsdag, som af mange landmænd tidligere blev brugt som en slags tommelfingerregel for en flyvehavresprøjtning.

- I mange tilfælde, påpeger Niels Bjerre, kan man med fordel udføre flyvehavrebekæmpelsen sammen med den almindelige ukrudtssprøjtning på vårbyggens 3-bladstadie. Så er det overstået på en gang, og man kan bruge nogle gode sommerdage på noget sjovere end at luge flyvehavre.

Når nogle landmænd traditionelt har ventet med at bekæmpe flyvehavre til ret sent på sæsonen, skyldtes det blandt andet en teori om, at fremspiringen af flyvehavren først var færdig ret sent. En række forsøg gennem de seneste år har imidlertid vist, at det ikke er rigtigt. Bekæmper man flyvehavre med 0,8 liter Primera Super pr. hektar på kornets 3-4 bladstadie opnår man en effekt tæt på de 100 procent.

- Alligevel får vi hvert år henvendelser fra landmænd, som er kommet for sent i gang med bekæmpelsen og spørger: Hvad nu, fortæller Niels Bjerre, som peger på, at efter det gamle middel, Banon Plus, der kunne anvendes lidt senere på sæsonen, er taget ud af markedet, er tidlig indsats afgørende.

I vårbyg kan Primera Super anvendes frem til og med byggens stadie 30. Det vil sige, før første knæ er mærkbart.

- Er første knæ fremme, skal man ikke anvende Primera Super, og så er der kun håndlugning tilbage, påpeger Niels Bjerre.

Arealmæssigt er flyvehavreproblematikken mest udbredt i vårsæd, men ifølge Niels Bjerre kan en bekæmpelse i vintersæd også være relevant. Dels kan nogle flyvehavreplanter have overlevet vinteren, dels kan der spire nye planter frem ved jordsprækker eller i sprøjtespor.

I vinterbyg, rug og triticale skal Primera Super anvendes før afgrødens stadie 30, det vil sige før første knæ er mærkbart. I hvede kan Primera Super anvendes frem til hvedens stadie 39, det vil sige fuldt udfoldet faneblad, men før skridning.

Læs også