So-bokse er for små

(Effektivt Landbrug) Fødevareregioner har givet svineproducenter besked på at sørge for mere plads til søer i drægtighedsbokse.

En række svineproducenter er blevet indskærpet af fødevareregionen, at deres so-bokse i drægtighedsstalden er for små til de fikserede søer, og at de dermed ikke opfylder Dyreværnslovens krav til dyrevelfærd. Blandt andre fødevareregionerne Vejle, Ringsted og Herning har derfor givet lokale svineproducenter besked på at sørge for at bringe forholdene i orden. Veterinærchef i Fødevareregion Vejle, Villy Jensen, siger: - Selv om svineproducenten fulgte anbefalingerne for, hvor stor soboksen skulle være, da han satte inventar ind i stalden, så er det ikke altid nok i dag. For én ting er anbefalinger, noget andet er situationen i den enkelte besætning, og der kan vi se, at der nogle gange er for lidt plads til søerne. Veterinærchefen fastslår, at hvis svineproducenten således har sobokse, der følger tidligere anbefalinger fra Landsudvalget for Svin, så »vil der være nogle søer, der har for lidt plads, det kan ikke undgås«. Det betyder med andre ord, at drægtighedsbokse, der er indrettet efter anbefalinger om mål på 60 x 190 centimeter, i nogle tilfælde vil være for små i dag.

Chefkonsulent Hans Jørgen Rasmussen, Østlige Øers Bygge- og Svinerådgivning, kender blandt andet et tilfælde, hvor en stor svineproducent har fået besked på at gøre noget ved, at 30 procent af hans søer er for store i forhold til soboksene i drægtighedsstalden. - Han skal nu lave en handlingsplan, der viser, hvad han vil gøre ved problemet i de kommende måneder. En løsning kunne være at fjerne nogle af soboksene og sætte nogle større ind i stedet. Men i så fald må han indskrænke soantallet, samtidig med, at det kan give praktiske problemer i forbindelse med netop at finde de store søer ved drægtighedskontrol, flytning, osv. Et alternativ er at udvide stalden, men det koster jo også mange penge, siger Hans Jørgen Rasmussen. Vurderingen er, at det er de stadigt større søer i landbruget, der giver svineproducenter problemer med at overholde Dyreværnsloven. Især avl og en senere førstegangs-løbning har gjort søerne større i de senere år. Men også hård fodring i drægtighedsstalden, blandt andet for at undgå skuldersår, kan være med til at gøre boksen for trang.

Veterinærchef i Fødevareregion Ringsted, Svend Johansen, understreger, at de indskærpelser, der har været over for svineproducenter i regionen, bygger på et skøn over situationen i de enkelte besætninger. - Der er ingen facitliste for, hvornår landmanden gør det godt nok. Men det er klart, at soen skal kunne rejse og lægge sig naturligt, og den skal kunne ligge ned uden at have hovedet halvvejs oppe i krybben, siger han. Fødevarestyrelsen ønsker ikke at oplyse, hvor mange landmænd, der er blevet indskærpet, at deres so-bokse er for små.

Baggrunden for indskærpelserne er den såkaldte velfærdskontrol, som kontrollanter fra fødevareregionerne gennemførte i fem procent af landets svine-besætninger sidste år. Fødevarestyrelsen har allerede udtrukket de svineproducenter, der får besøg i år, og det sker efter samme princip som sidste år: En del svineproducenter udtrækkes tilfældigt, mens resten er udtrukket som følge af en række forhold, som gør, at de påkalder sig særlig interesse i Fødevarestyrelsen. For eksempel, hvis de tidligere har været på kant med loven.

»Svinestaldene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.«

»Langt størstedelen af de unge søer, som havde fravænnet 1 eller 2 kuld, var kortere end 190 cm og smallere end 60 cm, mens over halvdelen af de ældre søer var større.«

Læs også