Amerikanske storproducenter imponeret af dansk svineproduktion

(Effektivt Landbrug) Udfordringerne omkring miljø, medicinforbrug og kvalitet ligner hinanden i Danmark og USA. Men de amerikanske bedrifter har lavere effektivitet.

To svineproducenter fra staten Iowa i USA, Gene Gourley og Joe Kerns, var ganske imponerede over produktiviteten i dansk svineproduktion, da de i sidste uge besøgte Danmark og blandt andet også Agromek. De to svineproducenter var sammen med en håndfuld kolleger inviteret på en europæisk studietur til først Danmark og senere Holland af firmaet Alltech, der er leverandør af tilsætningsstoffer til svineproduktion.

Mon ikke også danske svineproducenter kan imponeres en smule, om ikke over produktiviteten i amerikansk svineproduktion, så i hvert fald størrelsen. Sammenlagt står Gene Gourley og Joe Kerns sammen med deres rejsefæller for en svineproduktion tæt ved 500.000 søer og dermed omkring 10 millioner slagtesvin årligt. Konkret leverer Gene Gourley derhjemme i Iowa grise fra sin besætning på 20.000 søer, mens Joe Kerns slår ham med flere længder ved at være indkøbschef i en bedrift med 95.000 søer.

Når det gælder størrelsen på den enkelte produktionsenhed såvel som størrelsen på det enkelte produktionsselskab, er der også noget for danske svineproducenter at imponeres over.

- Hos os har vi cirka 3.500 søer i hver produktionsenhed, og hos min kollega Joe Kerns er hver produktionsenhed på omkring 4.000 søer, fortæller Gene Gourley.

- Som her i Danmark flyttes grisene først til en smågrisestald og senere til en slagtesvinestald, og det er mest almindeligt, at slagtesvinene også opfedes på samme lokalitet, en »3-site-enhed«, som vi kalder det.

- Vi flytter smågrisene fra soen 17-21 dage efter faring, hvorefter de opholder sig 6-8 uger i smågrisestalden. Gennemsnitsvægten ved levering af slagtesvinene er noget højere end i Danmark, idet vi først sender grisene på slagteriet ved en levendevægt på mellem 110 og 130 kilo, med et gennemsnit omkring de 120 kilo.

Gene Gourleys bedriftsenheder i Iowa på cirka 3.500 søer præsterer ugentlige leverancer på 1.300 svin.

- Det svarer til en effektivitet på omkring 20 grise pr. årsso, hvilket jo slet ikke er så højt som det, vi under vores besøg har set, I kan præstere her i Danmark.

- Vi er imponerede over den høje effektivitet i grise pr. årsso og den nøje styring af produktionen, der finder sted hos danske svineproducenter, lyder det samstemmende fra Gene Gourley og Joe Kerns.

De er begge enige om, at hovedforklaringen på, at amerikanske svineproducenter med lavere effektivitet kan klare sig med nogenlunde samme afregningspris som i Danmark, skyldes foderpriser.

- Vi bor i et område, hvor dyrkningen stort set foregår med halvdelen som majs og den anden halvdel er soja. Det betyder, at vi kan fodre slagtesvinene med foder, der er omkring 35 procent billigere, end I kan i Danmark, har de to amerikanske kolleger beregnet under ugens besøg i Danmark.

Gene Gourley og Joe Kerns indrømmer gerne, at det seneste år har været et økonomisk rekordår for svineproducenter i USA.

- Efter fem år med priser, hvor vi kun lige befandt os på »break-even«, har vi haft et godt år, som allerede fuldt ud har kompenseret for de dårlige år.

- Vi har ikke som I et noteringssystem, hvor afregningsprisen ligger fast i en hel uge. Hos os, hvor det helt overvejende er private slagterier, der aftager grisene, sættes prisen for svinekødet kun for én dag ad gangen hos det enkelte slagteri.

Gene Gourley og Joe Kerns har hørt, at mange danskere tror, det er foderstoffirmaer, der driver de store svinefarme i USA.

- Det var også mere almindeligt tidligere, end det er i dag. Foderstoffirmaerne sælger deres bedrifter, og det typiske er, ganske som hos os, at de ejere eller selskaber, der producerer grise, også har det som deres primære aktivitet. Til gengæld overvejer flere af de store svinefarme at bygge deres eget slagteri. Enkelte har det allerede.

At svinefarmene bliver store, og strukturudviklingen som i Danmark forløber hurtigt, illustreres ved, at 0,3 procent af svineproducenterne i USA leverer 60 procent af svinekødet.

Hvis danskerne brokker sig over vådt, regnfuldt og blæsende kystklima får de ingen støtte fra de to Iowa-svineproducenter.

- Vi betragter nærmest det danske klima som ideelt til svineproduktion. Her kan man holde et højt sundhedsniveau, fordi I har vand omkring jer. Dernæst kan I bygge i lettere konstruktioner, fordi klimaet ikke skifter så meget fra sommer til vinter, lyder det.

- Ganske vist har vi kun omkring 50 procent af jeres omkostninger til bygningsfaciliteter, men det er sværere at skabe det ideelle klima i staldene, når der konstant i sommerhalvåret er 30 graders varme og væsentligt koldere end her om vinteren. Hjemme hos os er der i disse uger konstant minus 10 grader eller koldere, siger de to svineproducenter.

Miljø og dyrevelfærd er et væsentligt tema i Danmark.

- I USA står 95 procent af søerne stadig i bokse eller er bundne. Vi har også dyrevelfærdsaktivister hos os, der arbejder stærkt på at ændre dette, siger Gene Gourley.

- I USA er de omkring 87.000 svinebedrifter naturligvis ikke lige fordelt i de enkelte stater. Men ved først at presse en lovgivning igennem i stater, hvor der er ganske få producenter, søger man efterfølgende at få en lignende lovgivning til at brede sig til de tunge landbrugsområder som for eksempel der, hvor vi kommer fra.

Som eksempel på denne strategi er man ved at presse politikerne i Florida til indføre en restriktiv lovgivning for svineproduktion i Florida, hvor der ifølge Gene Gourley kun er tre svineproducenter.

Efter at de to svineproducenter i nogle dage har studeret dansk svineproduktion og ladet sig informere af blandt andre repræsentanter fra Danske Slagterier, står de tilbage med det indtryk, at miljørestriktionerne i deres hjemstat Iowa formentlig ligger på samme niveau som i Danmark.

- Vi må måske tilføre arealerne lidt mere kvælstof, end I må her i Danmark, men I må endelig ikke tro, at vi bare kan gøre, som vi har lyst til hos os, lyder det.

- Hos os har vi ikke samme restriktioner fra myndighederne omkring brugen af antibiotika. Men forbruget er stærkt på vej ned efter pres fra forbrugerne, og i dag bruges der ingen steder antibiotika i slagtesvineproduktionen i USA, slår de fast.

- Vi har dog indtryk af, at vi mødes med større tillid fra regering og myndigheder, end tilfældet er her i Danmark. Vi ved også, at de amerikanske forbrugere er meget trygge ved amerikanske fødevarer, måske fordi vi i mange år har arbejdet med sporbarhed i produkterne, lyder vurderingen.

Efter besøget i Danmark rejste gruppen af amerikanske svineproducenter videre til et fire dages ophold i Holland, før turen gik tilbage til USA.

Læs også