Grambogård går godt

(LANDBRUG FYN) Gårdmejeriet på Grambogård har siden starten for seks år siden slået sit navn fast som leverandør af kvalitetsfødevarer.

Grambogård ved Tommerup, hvis ældste bygninger stammer helt tilbage fra 1779, var engang en typisk dansk kvæggård.

Sådan blev det ikke ved at være. De første skridt til at gøre tingene anderledes blev taget, da Bjarne Serup Pedersen og hans kone Anne Grete i slutningen af 1980’erne købte gården, og snart havde en højtydende besætning af røde danske malkekøer til huse i moderne løsdriftsstalde.

På et tidspunkt kom der nye folk på den anden side af hækken. Mejerist Bernt Stærke og hans kone Nina købte nabohuset lidt længere ude ad Grambovej. Naboskabet udviklede sig, og samtidig viste det sig, at Bjarnes tanker om dyrevelfærd og lyst til at følge kød og mælk fra gården og hele vejen til butikkerne harmonerede fint med Bernts ønske om at vende tilbage til det håndværk, han oprindeligt uddannede sig til.

Beslutningen blev taget, og resultatet blev, at Grambogård fik sit eget gårdmejeri, indrettet i en af gårdens gamle staldlænger.

Nogenlunde samtidig blev den lokale slagterforretning i Tommerup sat til salg. Den blev købt og er i dag suppleret med et nyt og moderne slagteri i Tommerups erhvervsområde, Ellehaven.

Sidste år forpagtede Grambogård Steensgaard Herregårdsmejeri på Sydfyn, og fra 1. januar 2005 er virksomheden lavet om til et aktieselskab samtidig med, at Grambogårds rådgiver gennem en årrække, den hidtidige udviklingschef hos LandboFyn, Kim Ladekjær, er indtrådt som partner i selskabet.

- Det går godt. Man kan selvfølgelig altid ønske at gøre det bedre, men heldigvis oplever vi en stor interesse for vore mejeriprodukter, konstaterer Bernt Stærke, der sammen med en enkelt medarbejder startede driften af gårdmejeriet den 7. april 1999, og som hele tiden har haft det overordnede ansvar for mejeridriften.

- Vi har forpagtet Steensgaard Herregårdsmejeri, fortsætter Bernt Stærke. På Steensgaard er der en kendt jerseybesætning, og mejeriet har blandt andet en produktion af surmælksprodukter, som vi udvider med forskellige oste.

- Vi gør en stor indsats for at sælge begge mejeriers produkter under hver sit varemærke. Og det går fint, for bortset fra, at vi begge steder laver smør, er der ellers ikke produktsammenfald.

Grambogård Mejeri behandler 2,6 millioner kg mælk om året, og Steensgaard Herregårdsmejeri behandler en million kg.

Udover besætningen på Grambogård er Bjarne Serups bror, Frede Serup, nu også indtrådt som leverandør af mælk til Grambogård Mejeri (og køer og kalve til slagteriet). Det sker på baggrund af det samme koncept for dyrevelfærd og kvalitet, som gælder for Bjarne Serups egen besætning.

Med Bjarne Serups nylige køb af den tidligere tyrestation, Lykkenssæde, vil der fremover åbne sig mulighed for en yderligere udvidelse af mejeriets produktion. Men der er mange ting, blandt andet en større mælkekvote, som først skal være på plads.

- Vi producerer konsummælk, ost og smør - og i øvrigt alle produkter lige fra kakaomælk til koldskål. Og vi har mange ideer til nye produkter, oplyser Bernt Stærke. Produkterne afsættes over det meste af landet - lige fra Århus til København. Vi har et godt distributionsnet, og vi kommer tidligt ud med de friske varer.

- Overordnet handler det fortsat om dyrevelfærd, håndværkstraditioner og sammenhæng i tingene. Vi er som produktionsfolk meget tæt på hinanden og har en tæt daglig udveksling af informationer mellem de forskellige grene.

- Vi gør meget ud af det fulde koncept fra jord til bord, supplerer Kim Ladekjær, der efter sin indtræden som partner i Grambogård A/S varetager en stor del af de administrative opgaver.

- Det gælder ikke alene mejeriprodukterne men også produktionen af okse-, kalve- og grisekød, fortsætter Kim Ladekjær. For grisenes vedkommende er det sådan, at Bjarne Serup får 7-kg grise fra en koncept-leverandør, hvorefter han selv gør dem færdige, til de slagtes på Grambogårds nye slagteri.

Om fremtiden for de små mejerier vurderer Bernt Stærke, at der nok ikke er plads til mange flere, end der er i dag.

- Jeg tror, at vi - hvis vi bliver ved med at gøre tingene rigtigt og godt - har mulighed for at være i markedet altid. Målet må være aldrig at blive større, end at sammenhængen fra jord til bord kan overskues. Vi er stadig en lille virksomhed, der er vokset op stille og roligt, fastslår Bernt Stærke.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også