Vandtruget tilbage til svinestalden

(LANDBRUG FYN) Drikketrug med fast vandspejl har i besætning i Allerup vist sig at give en højere kødprocent hos galtgrise.

Slagtegrisene i den nyrenoverede stald på Voldstedgård i Allerup forsyner sig lystigt af vandet i de små rustfrie drikketrug på siden af plastikinventaret.

Med den indbyggede niveaukontrol er der et konstant vandspejl i vandtruget. Vandet kommer fra forsyningsrør, uden at grisene behøver at aktivere en drikkeventil. Den findes ikke ved vandtruget, og dermed undgås spild. Samtidig er den afskaffet ved Betamat-tørfoderautomaterne i stalden.

- Det var Rasmus Wests idé, at vi skulle installere denne nye løsning, da hans firma i vinter renoverede vor stald, fortæller gårdejer Lars Ejnar Larsen.

I gamle dage hørte drikketrug til i enhver svinestald, og hidtil har de kun være at finde i smågrisestalde.

Forsøg har imidlertid vist, at især galtgrise øger kødprocenten, hvis de har uhæmmet adgang til frisk vand. Og den kendsgerning har vist sig at »holde vand« i besætningen i Allerup.

Således har Lars Ejnar Larsen konstateret en forbedret kødprocent hos de slagtede grise, og der er i et separat hold galtgrise opnået en betragtelig højere kødprocent.

Derfor bliver der i disse dage også monteret det nye drikkesystem i staldanlægget på den unge gårdejers ejendom ved Davinde, hvor de første 30 kg’s grise rykker ind i næste uge i de to nye staldbygninger med plads til i alt 900 slagtesvin ad gangen.

Men inden da vil interesserede kunne se vandsystemet, det øvrige staldudstyr, herunder et Aquila højtryksanlæg med støvbinding samt staldbyggeriet som helhed, når der på lørdag den 20. november holdes åbent hus på Davinde Skovgård.

Læs også