Flytter søen ind i skoven

(Effektivt Landbrug) Hvis tingene indgår i en helstøbt naturplan, kan alle parter gøres tilfredse og både natur og produktionslandbrug får glæde af det, siger naturrådgivere.

Da et lille vandhul eller en mergelgrav engang i fortiden blev placeret af enten Vorherre eller de tidligere ejere af et landbrugsareal, havde ingen af dem formodentligt en ni-furet vendeplov eller en 24 meter sprøjtebom i tankerne.

- Det er da ærgerligt og det må man da kunne gøre noget ved, tænker de to indehavere af det nystartede firma Nature Consult, agronom Christian Vesterager og hortonom Thomas Jensen.

Og de unge mennesker har faktisk allerede vist, at det kan lade sig gøre at forene natur-, miljø-, samfunds- og højeffektive landbrugsinteresser, så alle parter får mere af det, de hver i sær ønsker.

- En af vore kunder har en sø, der er beskyttet under Naturbeskyttelsesloven. Men den ligger midt i en mark, hvor der bliver pløjet og sprøjtet helt op til kanten med det resultat, at søen er fuldstændig død, fortæller Christian Vesterager og Thomas Jensen.

- Hvis landmanden havde søgt om at nedlægge søen, havde han øjensynligt fået afslag. Men med en naturplan i hånden har vi i stedet ansøgt om at flytte søen til et stykke jord med skov og eng, hvor den ville være med til at understøtte dyre- og plantelivet - og så var amtets indstilling jo pludselig en anden.

Løsningen er under alle omstændigheder, at der indgår en helstøbt naturplan for ejendommen.

- Kun derved kan man give jordejeren mulighed for at skabe et større naturindhold på ejendommen. Uden at gå på kompromis med hverken produktionen, bedre jagt, mere natur, goodwill fra naboer eller ønsket om nattergalesang - motiverne kan være forskellige, men løsningen den samme, lyder det samstemmende fra de to iværksættere.

- Ved at lægge en naturplan for sin ejendom sikrer jordejere sig en rig og levende natur, samtidig med at regler og regulativer overholdes, og produktionsniveauet bevares.

Fra 2003 og tre år frem har EU afsat en pulje penge til landmænd, der ønsker at få udarbejdet naturplaner på frivillig basis. Det sker i erkendelse af, at frivillige initiativer er mere effektive end lovkrav, når det kommer til naturforvaltning.

- Det var blandt andet baggrunden for, at vi efter endte studier på Landbohøjskolen besluttede os for at gøre naturforvaltning til vores speciale og dermed grundlaget for at blive selvstændige, lyder det fra Christian Vesterager og Thomas Jensen.

- Vi fungerer som konsulenter for landmændene og er med hele vejen fra den løse idé til opfølgning efter to år. Nature Consults ydelser består derfor hovedsageligt i at skabe overblik og oplyse om muligheder. Med udgangspunkt i den enkelte bedrift vejleder vi i at skabe en større biologisk mangfoldighed på jordejerens præmisser - om det så er sommerfugle, jagtinteresser eller noget helt tredje, der driver værket.

- Samtidig tager vi højde for offentlige målsætninger og krav, så naturplanen bliver en helhedsløsning. På den måde får landmanden ikke bare mere natur, men står også stærkt i en forhandlingssituation med for eksempel amtet, lyder det fra det unge firma.

Læs også