Ingen kaskoforsikring ved redskabstilkobling

(Effektivt Landbrug) Vær blandt andet opmærksom på, at en kørselskaskoforsikring ikke dækker skader, mens traktoren holder stille, fortæller forsikringsmægler.

Ved tilkobling af en presser til traktoren taber traktorføreren uheldigvis presserens monitor, idet han skal til at montere den i førerhuset. Derved går monitoren i stykker og må repareres eller fornys for cirka 20.000 kroner.

- Der er et helt konkret eksempel på, hvordan der er et udækket område ved traktorens kørselskaskoforsikring, fortæller forsikringsmægler Peter Quitzau, Quit Risk i Vordingborg.

- En kørselskasko dækker skader opstået ved udefrakommende ting, man kører over en sten og vælter med køretøjet, eller der kommer et fremmedlegeme ind og ødelægger noget i mejetærskeren. Og en maskinkasko dækker pludselige uforudsete sammenbrud inde i maskinen, en hydraulikslange sprænges eller lignende.

- Men lige netop, når man er i færd med at tilkoble traktor og redskab, er man i nogle forsikringsselskaber ikke dækket, fordi traktoren holder stille og maskinen ikke arbejder. I det konkrete tilfælde var det slet ikke muligt for landmanden overhovedet at købe sig forsikringsdækning hos det pågældende selskab for en sådan skade, påpeger Peter Quitzau.

Det er normalt, at folk tegner en kørselskaskoforsikring til de store dyre traktorer og andre maskiner.

- Ofte anbefaler forsikringsselskaberne, at der som overbygning til en kørselskasko også tegnes en maskinkasko. Så er traktoren dækket både ved udefrakommende skader og som følger af et havari i maskinen. Her undtages dog skader som følge af overbelastning, almindeligt slid og manglende vedligeholdelse, forklarer Peter Quitzau.

Det kan være svært at få helt klare afgrænsninger, når det gælder kaskoforsikringens dækning af overbelastningsskader. Traktorer er trods alt beregnet til at køre og arbejde med tunge maskiner, hvor det kan være ujævnt.

- Kører en traktor med tunge redskaber både i front og bag hen over en fure, og der sker et brud inde i traktoren, eller selve traktoren simpelthen knækker, som det har været set i nogle tilfælde, kan der blive tale om et skøn, når skaden skal opgøres, fortæller Peter Quitzau.

- Det er trods alt ikke sådan, at man kun henholder sig til traktorens typegodkendelser, når skader som følge af overbelastninger skal opgøres. Man tager i stedet hensyn til graden af uagtsomhed i situationen, hvor skaden er sket. I forhandlingen omkring en skadesopgørelse kan det derfor være væsentligt for landmanden at have sin rådgiver med til forhandlingen med forsikringsselskabet.

At maskinkasko er et område, hvor der sker skadesudbetalinger understreges af, at ikke alle selskaber i dag tegner sådanne forsikringer.

- Tidligere var det også mere almindeligt, at man hos den forhandler, hvor man eksempelvis købte en ny traktor, også kunne tegne en maskinkaskoforsikring. Sådan er det faktisk ikke alle steder mere, og traktorforhandleren henviser i stedet til landmandens eget forsikringsselskab, hvis han ønsker en kaskodækning.

- Og det må jo være fordi, det ikke er så nemt for selskaberne at tjene penge på den type forsikringer, konkluderer Peter Quitzau.

Læs også