Voldsom udvikling i strobilurinresistensen

(Effektivt Landbrug) Resistensniveauet hos Septoria mod strobiluriner er steget betydeligt i indeværende vækstsæson. Fremover kan der ikke forventes nogen væsentlig effekt mod Septoria.

Svampemidler, som indeholder strobiluriner, er ikke længere effektive til bekæmpelse af sygdommen hvedegråplet (Septoria). Det viser undersøgelser fra indeværende vækstsæson, hvor strobilurinerne er blevet undersøgt for resistens i en række forsøg over hele landet.

I juli 2004 viser analyserne i gennemsnit 81 procents resistens mod i gennemsnit 33 procents resistens i foråret. Tallene for 2003, hvor resistensudviklingen for alvor begyndte at tage fart, var 22 procent og 2,5 procent for henholdsvis sommer og forår.

- Det er tale om en voldsom stigning. Men den kommer ikke bag på os. Vi vidste allerede før vækstsæsonen, at vi nok kun havde »et skud tilbage i bøssen«, siger seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Forskningscenter Flakkebjerg, som peger på, at det er den samme stigning i resistensudviklingen, som man har set i andre lande, f.eks. England og Irland, hvor udviklingen bare er kommet et år før herhjemme.

Det mest markante ved prøverne fra i år er, at der i modsætning til 2003 ikke er fundet meget lave niveauer af resistens. Næsten alle prøver i foråret viser et niveau over 10 procent, og der er ikke fundet prøver, som viser ingen eller helt lave resistensniveauer. Sommerprøverne viste generelt høje resistensniveauer i alle dele af landet.

- Det kommer alle steder. Selv på Bornholm som ligger isoleret fra de øvrige landsdele, konstaterer Lise Nistrup Jørgensen.

Bornholm har dog det laveste resistensniveau med et gennemsnitstal på 70 procent. I den høje ende topper Fyn med et gennemsnitligt resistensniveau på 92. Tallet for landet som helhed er som nævnt 81 procent.

Det laveste niveau, som blev målt i sommerprøverne på en lokalitet, var 20 procents resistens. I 68 procent af sommerprøverne blev der målt et resistensniveau, der lå over 75, hvilket indikerer, at resistensniveauet ligger meget højt.

Resistensproblemerne førte allerede sidste år til, at planteavlerne ændrede på tankblandingen, når der skulle bekæmpes svampe i kornet. Der blev fyldt mere triazol - med Opus som det foretrukne middel mod Septoria - i tanken, og det bliver nu fremover triazolerne, som alene skal klare Septoriabekæmpelsen.

Det betyder dog ikke nødvendigvis et farvel til strobilurinerne i tankblandingen. Strobilurinerne har nemlig fortsat en forgrønnende/fysiologisk effekt, og yderligere analyser skal vise, om der stadig vil være en økonomisk fordel ved at bruge strobiluriner i løsninger rettet mod Septoria i vækstsæsonen 2005.

- I England har man konstateret, at selv i marker med et højt resistensniveau, der var der en udbyttemæssig forbedring, når man brugte strobiluriner. Spørgsmålet er, hvor stor en dosis, der skal til for at opretholde den forgrønnende effekt. Hvis vi skal bruge samme dosis som tidligere og samtidig mere Opus for at bekæmpe svampen, kan vi komme i konflikt med vores behandlingsindeks, påpeger Lise Nistrup Sørensen, der forventer at have et svar på dette spørgsmål i løbet af efteråret.

Til gruppen af strobiluriner hører bl.a. Mentor, Amistar, Comet og Opera.

Strobilurinerne virker meget specifikt i svampenes livscyklus, og derfor har de vist sig sårbare overfor opbygning af resistens.

Et par år efter markedsføring opstod de første problemer med bekæmpelse af meldug i hvede, og i 2002-2003 opstod der i flere lande - bl.a. Irland, England og Tyskland - problemer med bekæmpelse af septoriasvampen.

I Danmark blev de første undersøgelser af septoriaresistensens udbredelse og omfang foretaget i 2003.

41-35-ef

Læs også