Landmand dybt skuffet over Dansk Kvæg

(Effektivt Landbrug) Jens Risager har altid anbefalet det danske konsulentsystem til sine kolleger. Men da han selv fik brug for det, blev han dybt skuffet.

- Jeg har været formand for den lokale kontrolforening i mange år, og jeg har altid i mine beretninger sagt til kvægbrugerne, at »vi har verdens bedste konsulentsystem i Danmark, I skal bare bruge det«. Derfor er det en voldsom belastning at konstatere, at det er så ringe, når man selv har brug for det.

Ordene kommer med harmfuld styrke fra Jens Risager, og de er møntet på Dansk Kvægs håndtering af toksin-problematikken. Jens og Ingrid Risager, der producerer mælk på deres gård ved Guldborg på Falster, mistænker Dansk Kvæg for at have en skjult dagsorden, der for alt i verden prøver at holde fast i, at toksiner ikke er et problem i dansk kvægbrug.

Det gør de på grundlag af det seneste halve års erfaringer, hvor de har haft store problemer i deres besætning. Selv mener de, problemerne skyldes toksiner, men Dansk Kvæg ser anderledes på tingene.

- Vi er blevet skudt i skoene, at problemerne skyldes dårligt management. Men vi har passet køer i 40 år. Så det skulle være mærkeligt, hvis vi lige pludselig ikke kunne passe køer mere. Problemet stikker dybere, og det bliver Dansk Kvæg nødt til at erkende, siger Jens Risager og sparker bolden tilbage til Dansk Kvæg.

- Der mangler i allerhøjeste grad management i toppen af Dansk Kvæg, mener han.

Problemerne i Risagers besætning blev for alvor tydelige efter nytår, hvor der blev taget hul på den seneste majshøst. Efter nogen tid med det nye foder begyndte køerne at skrante. Ydelsen faldt, der kom løbedrejninger, køerne blev halte, og der døde en to-tre dyr om måneden.

- Vi har aldrig før oplevet så voldsomme besætningsproblemer, beretter Jens Risager.

Omkring påske fik gårdejerparret besøg af kvægfagdyrlæge Jørn Erri fra Danish Genetics i Vildbjerg, som skulle skylle en kvie. Da han så besætningen, konstaterede han, at den så meget belastet ud, og at det for ham at se lignede toksinproblemer. Han anbefalede tilsætning af toksinbinder til foderet, og tog tre blodprøver, som senere viste sig at være positive.

Et par uger senere sker der en yderligere forværring af situationen. Jens Risager betegner tilstanden som »et kæmpe kollaps« i besætningen. Derfor ringede han til sin besætningsdyrlæge og sin fodringskonsulent fra Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning i Slagelse.

- I må gøre noget, sagde jeg til dem. Det her var simpelthen for voldsomt, fortæller mælkeproducenten.

Opringningen resulterede i et konsulentbesøg af to dyrlæger og en fodringsrådgiver, som ikke var Jens Risagers egen. De gennemgår besætningen, og det fører til, at to køer bliver opereret for løbedrejninger, to andre bliver »rullet«, og der bliver ændret på foderet, som ifølge rådgiverne mangler struktur. Derfor bliver frøgræshalm og hvidkløverhø erstattet af noget stiv hvedehalm. Planen bakkes efterfølgende op af Dansk Kvæg.

- Under besøget pegede jeg på toksiner som en mulig årsag til problemerne, men det afviste fodringsrådgiveren. Hans holdning til toksiner var, at det er noget, grise kan blive syge af. Når det drejede sig om køer, troede han ikke på det pjat. Det handlede om at fodre på god gammeldags vis, fortæller Jens Risager, som fik nogenlunde samme besked fra Dansk Kvæg.

- De ville ikke afvise, at toksiner kunne være problemet, men det var i hvert fald ikke hovedproblemet.

Trods tiltagene gik det dårligere og dårligere i besætningen, og Jens Risager ringer flere gange til Dansk Kvægs formand, Peder Phillip, for at lufte sine frustrationer. Dansk Kvæg beder om nye blodprøver, som viser et højt indhold af toksiner i nogle af dyrene. Der bliver ligeledes sendt 10 foderprøver til Østrig, som også viser sig at indeholde toksiner.

Efter to måneder med den nye foderplan, flere møder med deltagelse af både private rådgivere og rådgivere fra Dansk Kvæg, nye planer osv. må Jens Risager konstatere, at problemerne ikke er blevet løst. Han har samtidig oplevelsen af, at ordet »toksiner« nærmest er tabu i den rådgivning, han får fra Dansk Kvæg.

- Jeg mener, jeg er blevet rådgivet forkert. De har anbefalet at bruge hvedehalm i foderet, selv om der er skrevet meget om fusarium og toksiner i hvede. Hvordan kan man så forsvare, at vi skal bruge masser af hvedehalm i foderet, spørger Jens Risager.

- Vi har også foderprøver og blodprøver, der viser forhøjede toksinværdier. Det kan godt være, at nogle af dem ikke overskrider de officielle grænseværdier, men hvad hjælper det, hvis mine køers grænseværdier er overskredet, siger landmanden, der er bitter over, at det hele bliver gjort til et spørgsmål om management.

- Management er stort set det eneste svar, de har. Det er hovedrystende. Jeg føler mig forurettet over at skulle betale til den slags folk, som ikke udfører et mere seriøst stykke arbejde. Systemet fungerer slet ikke. Sådan oplever vi det i hvert fald, siger Jens Risager.

Økonomisk har det også været en hård omgang. Derfor har Jens Risager forsøgt at få erstatning gennem Mejeriernes erstatningsordning. Men også her oplever han at løbe panden imod en mur.

- Vi har spurgt helt tilbage til marts måned, om der ikke var nogen økonomisk hjælp at få. Men vi er blevet holdt hen, og da vi endelig får sendt en ansøgning, bliver vi gjort opmærksom på, at vi i givet fald kun kan få erstatning fra ansøgningsfristen og tre måneder tilbage, fortæller Jens Risager.

- Det har intet med retssikkerhed at gøre, mener han. Det er tyranni. Når vi har en ordning, som vi betaler til via vores mejeripenge, så mener jeg også, de skal hjælpe os, når vi kommer i problemer. Selvfølgelig skal man vurdere, om det er berettiget eller ej, men man skal ikke forhale tingene.

I dag er de akutte sygdomsudbrud i Jens og Ingrid Risagers besætning stagneret. En intensiv behandling med toksinbinder har haft en positiv virkning, men besætningen er stadig, som de udtrykker det, »bombet tilbage til Anden Verdenskrig«.

- Vi sidder tilbage med en masse dårlige erfaringer. Vores køer har været meget syge, og det har været utrolig belastende at se på. Og vi har ingen hjælp fået. Dansk Kvæg klamrer sig til en forudfattet mening om, at toksiner ikke er et problem i Danmark. Men vi må have problemet undersøgt til bunds. Det er vi nødt til. Man kan ikke blive ved med at tie det ihjel, siger Jens Risager, der mener, at Dansk Kvæg skylder de besætningsejere, som har kæmpet med toksinproblemer, en undskyldning.

Læs også