Høsttid er også ferietid - så vis hensyn

(Effektivt Landbrug) Brug vigeplads, hvis den findes. Hold ind på de dertil indrettede vigepladser, så køen af andre trafikanter kan komme forbi, råder landskonsulent.

Der bliver travlt på de danske landeveje i den kommende tid: Danske og udenlandske turister drager på sommerferie, eller vender bilen hjemad fra overstået ferie.

Samtidig går de travle høstdage i landbruget for alvor i gang – forhåbentlig da – i de næste par uger. Og dermed er der udsigt til masser af trafik på landevejene, hvor de langsomt kørende landbrugskøretøjer kan virke som såvel stopklodser for andre køretøjer eller ligefrem som en rød klud på overophedede bilister, der måske skulle have taget en uge mere sydpå, før de vendte hjem igen.

- Traktorer og andre landbrugsmaskiner har lov til at færdes på de fleste veje. Men selv om man har travlt, skal man alligevel vise hensyn til andre, pointerer landskonsulent Jens J. Høy, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Byggeri og Teknik.

Han understreger samtidig, at alle traktorer derfor bør være forsynet med de lovpligtige spejle, så traktorføreren jævnligt kan orientere sig bagud og trække ind til siden, hvor der er plads, så bilerne kan passere.

- Hold afstand til forankørende traktorer, så andre bilister og lastbiler kan komme ind mellem traktorerne. Man er lige så hurtigt fremme ved målet, selv om man holder 50 meters afstand til den forankørende, og det hjælper den øvrige trafik. Det hører tillige med til godt landmandskab at opføre sig hensynsfuldt i trafikken, lyder det fra Jens J. Høy.

For at undgå alt for mange sure miner hos medtrafikanterne opfordrer landskonsulenten til, at man som fører af en landbrugsmaskine holder ind på de dertil indrettede vigepladser, så køen af andre trafikanter kan komme forbi.

- Giv tegn i god tid, inden du holder ind, og igen inden du kører ud, opfordrer Jens J. Høy, der gør opmærksom på, at mange veje er forsynet med kantlinier i begge sider. Linier som i visse tilfælde må overskrides.

- Hvor der er en bred kantlinie på kørebanen, og området til højre for linien er afmærket som busbane, cykelsti eller lignende, skal linien opfattes som vejkant. Den må derfor ikke overskrides.

- Hvis vejen derimod er forsynet med en kantlinie uden anden påtegning, må den i visse tilfælde overskrides. I Bekendtgørelse nr. 590 om vejafmærkning står der blandt andet:

»Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinien på en kortere strækning, mens overhalingen varer«.

- Da traktorer og mejetærskere i juridisk forstand ikke er et »motorkøretøj«, men »motordrevne køretøjer«, falder de uden for ovennævnte regel. De må derfor gerne køre til højre for linien. Det kan derfor anbefales, at man trækker helt ud til højre, så der er bedre plads til de bagfrakommende, opfordrer Jens J. Høy.

Landskonsulenten gør ligeledes opmærksom på, at traktorer med frontredskaber kan være livsfarlige i trafikken, og henviser ikke mindst til frontlæssere.

- I høstens tid anvendes frontlæsseren til læsning af storballer. Den vil derfor sidde på traktoren med halmspyd. Disse kan være særdeles farlige for andre trafikanter. Der er eksempler på, at mennesker er blevet gennemboret af et halmspyd. Hvis der køres med frontlæsser, bør den løftes over den farlige højde eller sænkes ned i nærheden af vejbanen, så den ikke udgør nogen fare for den øvrige færdsel.

- Man skal i det hele taget gøre sit køretøj så lidt farligt som muligt. Det gælder også bredden. Her er der krav om, at maskiner, som har en transportstilling, skal benytte denne. Det gælder også, selvom maskinen i arbejdsstilling ikke er over 2,55 m i bredden. Ved kørsel med maskiner, der rager mere end 15 cm uden for traktoren, skal der anvendes gult rotorblink, forklarer Jens J. Høy, der slutter:

- Pas på ved halmtransporter på offentlige veje. De store halmballer skal være forsvarligt læsset, og der bør være monteret sikkerhedsliner på vognene. Ved længere transportafstand bør der monteres halmnet på læsset.

Læs også