Sukkerroedyrkerne mister 4500 kroner pr. hektar

(LANDBRUG FYN) Den kommende reform af EU’s sukkerpolitik kan betyde store tab for sukkerroedyrkerne.

EU-Kommissionen er på vej med sit længe ventede forslag til en reform af EU’s sukkerpolitik. Forslaget indebærer blandt andet et prisfald på 37 procent og en reduktion af sukkerkvoten med 16 procent.

Mens EU’s nuværende sukkerordning først udløber i 2006, lægger Kommissionens forslag højst overraskende op til, at reformen skal begynde allerede i 2005. Det første trin i prisfaldet og kvotereduktionen kommer derfor - hvis forslaget vedtages - ét år før den nuværende markedsordning udløber.

Forslaget vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for sukkerroedyrkerne. Danske Sukkerroedyrkere har således beregnet, at dyrkerne i 2007 får et nettotab på minimum 4.500 kr. pr. hektar. For en typisk dansk sukkerroedyrker med 20 hektar sukkerroer vil det altså betyde et tab på 90.000 kr. om året.

- Det føles, som om vi lige har fået en spand koldt vand i hovedet, siger formanden for Dyrkerforeningen til Assens Sukkerfabrik, gårdejer Peder Hovgård Rasmussen, Saltofte. Vi håber dog, at vi stadig kan dyrke sukkerroer i årene fremover.

- Nu skal vi lige tænke på, at det, vi har set fra EU-Kommissionen, er et oplæg og ikke det endelige forslag, fortsætter formanden for de jysk-fynsk-sjællandske sukkerroedyrkere. Forslaget bliver jo nok ikke helt ligesom oplægget, men det ligger fast, at det vil komme til at koste penge - ca. 4.500 kroner pr. ha for en gennemsnitsdyrker.

- Vi ved ikke, om støtten vil blive fuldstændig afkoblet, eller den bliver koblet sammen med, at vi skal dyrke roer. Men vi håber stadig, at vi kommer til at dyrke roer til Assens Sukkerfabrik. Strukturen vil dog nok blive ændret, så der bliver færre, men mere effektive, dyrkere.

- Oplægget til EU’s kommende sukkerordning, der vil træde i kraft allerede i 2005 - altså et år tidligere end ellers - indeholder en reduktion i prisen på 25 procent i 2005 og 2006 stigende til i alt 37 procent i 2007 og 2008. Til gengæld vil dyrkerne få en kompensation på ca. 60 procent af tabet, udbetalt som afkoblet støtte.

- Endvidere vil sukkerkvoten blive reduceret med 7,5 procent i 2005, 10,3 procent i 2006, 13,2 procent i 2007 og 16,1 procent i 2008 - i forhold til den nuværende kvote.

- Vi regner med, oplyser Peder Hovgård Rasmussen, at EU-Kommissionen vil komme med det endelige forslag den 14. juli, hvorefter det vil blive behandlet på et møde i Ministerrådet den 19. juli.

Læs også