Usikker aktieværdi af Danish Crown-selskaber

(Effektivt Landbrug) Tiden er ved at være moden til, at Danish Crowns datterselskaber sættes på aktier. Det skal frigøre kapital til ejerne, de danske svineproducenter, mener producentformand. De færreste ved imidlertid, hvor guldrandede papirer der reelt er tale om.

- Forestil dig en fremtid, hvor der er 2.000 svineproducenter tilbage i Danmark. Og forestil dig, at de, når den dag kommer, sætter vores fælles datterselskaber på aktier.

Ordene kommer fra Torben Poulsen, der er formand for flertallet af Danmarks største svineproducenter, som er samlet i Danske Svineproducenter.

- Disse 2.000 svineproducenter vil, fortsætter producentformanden, score en gigantisk sum penge på værdier, som en hel masse tidligere kolleger har været med til at skabe – men som de ikke længere har del i, fordi de ikke er andelshavere længere.

Sådan en fremtid synes jeg ikke vil være fair, og jeg synes klart, vi bør have en grundig debat om, om ikke tiden er ved at være moden til at omdanne Danish Crowns datterselskaber til aktieselskaber.

På den måde vil vi kunne sikre os, at de 5.000 betydende svineproducenter, der er tilbage, får andel i de mange værdier, de gennem årene har skabt, og som står bundet i en selskabsform, som var god engang, men som tiden er løbet fra, vurderer Torben Poulsen.

Hos Danske Svineproducenter tør man ikke skyde på, hvor store summer børsintroduktionen af et eller flere af de store datterselskaber vil kunne indbringe. Og Torben Poulsen erkender, at det er en underlig følelse, at han som medejer af et slagteriselskab reelt ikke aner, hvor store værdier han ejer.

- Vi har spurgt i øst og vest. Og vi har regnet på tallene. Men det er nærmest umuligt at komme med et præcist gæt på, hvor store værdier, vi taler om.

Også børsfolk, som Effektivt Landbrug har talt med, viger fra at byde på, hvor store aktiesummer, der ligger gemt i Danish Crowns datterselskaber.

- De bogførte værdier på flere af selskaberne ligger dog efter min bedste vurdering meget langt fra en realistisk aktieværdi. Og mon ikke vi taler om, at hver af landets 5.000 betydende andelshavere ville få aktier for millionbeløb, hvis selskaberne blev omdannet til aktieselskaber, og andelshaverne fik aktier i hånden, som de frit kunne disponere over, siger Torben Poulsen.

Det sker blandt andet med henvisning til, at selskaber som Tulip og Plumrose er brands, der er milliarder af kroner værd alene på grund af deres navne.

- I de kommende uger vil vi arbejde videre med at finde ud af, hvor store værdier vi taler om. For det er jo i virkeligheden selskabernes realistiske aktieværdi, der er interessant for de mange danske svineproducenter, der er økonomisk trængte, og som kunne have et behov for at kunne frigøre penge fra deres slagteri til deres egen bedrift, siger producentformanden.

Torben Poulsen undrer sig i øvrigt over, at der er ledende slagterifolk, som er betænkelige ved at lukke eksterne investorer ind i de hellige andelshaller.

- I min forretningsverden gælder det om at gøre den bedst mulig handel. Og hvis det indebærer, at der skal eksterne investorer ind i vore datterselskaber, så skal de være velkomne. Jeg har ikke nogen som helst problemer med at dele kagen med andre. Det gør vi jo i forvejen alle sammen – eksempelvis når vi finansierer vore egne bedrifter. Det er der også andre, der tjener på. Sådan fungerer forretningsverdenen jo.

- Så hvorfor være så bange for at indrette sig på nye tider, hvor behovene har ændret sig, slutter Torben Poulsen.

Cirka 13.000 mennesker ud af slagterikoncernens samlede medarbejderstab på 23.000 personer er ansat i Danish Crowns datterselskaber.

Moderselskabet omsætter for over 40 milliarder kroner om året, og en væsentlig del af omsætningen sker i datterselskaberne. De omfatter både produktionsselskaber og handelsselskaber med forskellige specialer.

De penge, der tjenes i datterselskaberne, føres tilbage til de danske andelshavere via det danske noteringssystem, som blandt andet indeholder en acontobetaling og en efterbetaling, når bundlinjerne gøres op efter et endt slagteriår. Datterselskaberne har alle en selvstændig profil, men overordnet sker der en strategisk koordinering mellem selskabernes produktion i forhold til moderselskabet og de øvrige selskaber i koncernen.

Med undtagelse af Plumrose USA har selskaberne primært udgangspunkt i danske råvarer/produkter.

Tulip Food Company

ESS-FOOD

Tulip Ltd.

DBC

Plumrose USA

Dat-Schaub a.m.b.a.

Dat-Schaub Int.

Emborg Foods

SFK Systems

SFK Foods

Scan-Hide

Læs også