Melduggen er dukket op på Langeland

(Effektivt Landbrug) De langelandske landmænd er gået i gang med de første svampesprøjtninger. Melduggen bekæmpes bedst, mens angrebene er svage.

På Langeland har man konstateret de første angreb af meldug i hveden, og flere landmænd har foretaget den første svampesprøjtning. Det gælder f.eks. Jesper Møller Hansen, Torpe Møllegård i Torpe syd for Rudkøbing, der i mandags, den 10. maj, rykkede i marken med sprøjten fyldt op med Folicur og Corbel for også at holde septoriaen i skak.

- Vi har ikke set så meget meldug endnu, men med det vejr, vi har i øjeblikket, så kommer det, siger den langelandske landmand, der driver 70 hektar med græsfrø, vinterraps, hvede og vårbyg. Desuden passer han 50 hektar med såning, sprøjtning og gødskning for andre landmænd.

- Jeg regner med at følge den første svampesprøjtning op med en sprøjtning med Opus og Comet omkring Grundlovsdag og yderligere en sprøjtning omkring Sankt Hans, beretter Jesper Møller Hansen, som forventer, at det i år bliver nødvendigt med tre svampesprøjtninger i hveden, mens vårbyggen kan nøjes med to.

På Langeland er der tradition for, at man starter en uge tidligere end i andre dele af landet med såvel såning som sprøjtning og høst. Det hænger sammen med de lune temperaturer på den havomkransede ø.

Jesper Møller Hansen startede sprøjtesæsonen midt i april med den opfølgende ukrudtssprøjtning i græsfrø og hvede. Han har desuden været ude med noget mangan på vintersæden.

- Vi fik ryddet godt op i ukrudtet i efteråret, men vi har burresnerre, som vi skal følge op på i vintersæden, og vi har agerrævehale, som vi skal følge op på i frøgræsmarkerne, fortæller han og tilføjer, at førsteårsfrømarkerne er blevet sprøjtet med en gang Ariane FG mod ukrudt.

Vårbyggen, som blev sået lige før påske, har også fået den første ukrudtssprøjtning.

- Vi mangler den sidste splitsprøjtning i vårbyggen med hvidkløverudlæg. Det bliver gjort, så snart vi kan komme i marken. Måske her i weekenden, sagde Jesper Møller Hansen, da Effektivt Landbrug besøgte ham i sidste uge.

Ifølge den langelandske landmand opnår man en god effekt med lave doser mod meldug, hvis man er tidligt ude. Måltallet for behandlingsindekset i vinterhveden er 1,20 for ukrudt og 0,75 for svampe.

- Behandlingsindekset for ukrudt ryger lidt over måltallet, der hvor vi har bekæmpet agerrævehale. Til gengæld ligger vi lidt lavere mht. svampe. Samlet set forventer jeg at komme 0,3 under måltallet, hvis ikke der dukker skadedyr op i form af lus i hveden. Og det har vi faktisk været forskånet for de senere år, fortæller Jesper Møller Hansen, som vurderer, at det kan blive vanskeligt at komme ned på de 1,7 i behandlingsindeks, som er målet i den nye pesticidhandlingsplan.

- Jeg tror i hvert fald ikke, at vi kan komme længere ned end de 1,7, for så risikerer vi, at det kommer til at koste mere i den sidste ende, hvis vi bliver nødt til at sprøjte en ekstra gang, fordi de lave doseringer ikke har været effektive nok. Vi kan sagtens skrue doseringerne ned, men problemet er, at usikkerheden samtidig stiger, og det kan i sidste ende komme til at give bagslag, siger den langelandske landmand.

Meldug udvikler sig bedst i lunt vejr. Angrebene ses tit på lette jorder og i sentsåede marker, eller hvor marken er meget tæt (ved hegn og lign.). Har meldug gode betingelser, kan der også optræde meget meldug i mindre modtagelige sorter.

Meldug skal helst bekæmpes ved svage angreb. I de modtagelige sorter anbefales meldug bekæmpet ved over 10 procent planter med angreb indtil vækststadium 32, og herefter ved over 25 procent planter med angreb frem til at fanebladet er udviklet.

I de ikke modtagelige sorter og delvis modtagelige sorter anbefales meldug bekæmpet ved over 25 procent planter med angreb indtil vækststadium 32 og herefter ved over 50 procent planter med angreb.

Fra begyndende skridning anbefales meldug kun bekæmpet ved mere udbredte angreb, og ved begyndende blomstring er bekæmpelse ikke længere aktuel.

Kilde: Landscentret, Planteavl

Læs også