Familieudvalg mister sin konsulent

(LANDBRUG FYN) Efter manglende økonomisk opbakning til et projekt om »en glad familie« har Fyns Familieudvalg måttet opsige fødevarekonsulent Karin Lundsgaard fra det kommende efterår.

»Det er en ærgerlig måde at bryde et godt samarbejde på«. »Det bliver meget anderledes - og meget svært«. »Alt det, vi har lært, og så skal vi bare lige sige: væk«. »Det kunne være spændende, hvis kvinderne - ligesom i Dirch Passer-filmen »Bussen« - mødte op til Fyns Familielandbrugs generalforsamling og sagde: Ingen mad og kærlighed, før Karin er genansat«!

Sådan lød nogle af de - bevægede og/eller harmdirrende - udtalelser, som kom frem på Fyns Familieudvalgs årsmøde i tirsdags, da det gik op for de deltagende medlemmer, at familieudvalgets aktive og værdsatte medarbejder gennem mere end 25 år, fødevarekonsulent Karin Lundsgaard, er blevet sagt op til fratrædelse til efteråret.

Opsigelsen er sket på baggrund af, at det - trods ihærdige anstrengelser - ikke har været muligt at skaffe tilstrækkeligt med penge til gennemførelsen af et fynsk pilotprojekt »Luk op for en glad familie«.

I slutningen af 2003 besluttede Fyns Familielandbrug at bakke op om projektet med 50.000 kroner. Derimod resulterede henvendelser til såvel socialministeren som sundhedsministeren kun i en positiv snak - men ingen penge. Og Fyns Amt svarede så sent som sidste mandag med, hvad der på årsmødet blev betegnet som »en sludder for en sladder« - og heller ingen penge.

Og da Karin Lundsgaard - for at kunne koncentrere sig om projektet - havde afsagt sine hverv inden for 4H og Landbrugets Samfundskontakt, er resultatet blevet, at Fyns Familieudvalgs økonomi ikke længere kan bære aflønningen af en konsulent.

- Medierne er dagligt proppet med ideer og anvisninger på, hvordan vi skal forebygge sygdomme, og der bruges uanede penge på lappeløsninger. Men, påpegede familieudvalgets formand, Lilly Jørgensen, Rydskov, den virkelige forebyggende handling, som skulle begynde i familiernes huse, er der ikke mange, der ser muligheder i - hvorfor?

- Det har været et travlt og lærerigt år, hvor der har været arbejdet meget for at få projektet »Luk op for en glad familie« sat på skinner og få sat ord på, hvad den enkelte familie fik ud af at have deltaget i pilotprojektet. Vi har lært, fortsatte Lilly Jørgensen, hvad en beskrivelse skal indeholde, og lært, at den tidshorisont, vi forventer, slet ikke er lang nok - hverken til arbejdsgangen i amt eller folketing eller hos det ganske almindelige folketingsmedlem.

- Vi har oplevet, at alle siger, at det er et rigtig godt projekt, og at ingen er i tvivl om, at forebyggende arbejde skal begynde i den enkelte familie. Derfor håber jeg, at der fortsat vil være mulighed for at gøre brug af projektet. Men vi må sige, at det er sure lærepenge, vi må give op overfor med opsigelsen af Karin.

Flere beklagede, at det havde været nødvendigt at opsige Karin Lundsgaard, og mente, at Fyns Familielandbrug burde yde mere til familieudvalgets sociale og kulturelle arbejde og i stedet tære på foreningens egenkapital.

- Jeg mener, det er noget defensivt bare at æde af egenkapitalen, fastslog Fyns Familielandbrugs formand, Ib W. Jensen, Glamsbjerg. På trods af Karins ihærdighed - og mange gode tiltag - så har projektet ikke kunnet sælges til vore medlemmer.

- Vi tvangsudskriver 150 kroner pr. medlem til familieudvalget, og der ud over har vi ydet et stort beløb til projektet. Men det er ligesom på maskinområdet: Der er ikke nok, der vil betale for konsulenthjælpen.

- Jeg mener ikke, vi bare skal lukke foreningen ned og æde af egenkapitalen. Vi skal se fremad. Og med det stigende antal deltidsbrug har vi et marked. Der vil stadig blive sat penge af til familieudvalget. Når der pludselig mangler penge i kassen, er det om at se mulighederne. Se fremad. Det er op til jer, sagde Ib Jensen.

Læs også