Fælles rådgivning i god ånd

(LANDBRUG SYD) Samarbejdet mellem rådgivningerne under Brørup og Midtjysk Landboforeninger er kommet godt fra land.

- I 2003 fandt vi sammen med Midtjysk Landboforening og etablerede et nyt rådgivningsselskab for de to foreningers medlemmer. Vi glæder os over den gode ånd, der har præget dannelsen af Jysk Landbrugsrådgivning og håber, det bliver til stor gavn for medlemmerne, at det faglige fundament i området er blevet yderligere styrket.

Sådan indledte formanden for Brørup Landboforening, Peter Gæmelke, sin fyldige beretning på generalforsamlingen på Markedsrestaurationen i Brørup i sidste uge, og han konstaterede, at det er et samarbejde, der ikke er kommet af sig selv:

- 2003 har budt på mange udfordringer for vore rådgivere på Landbogården. Ikke mindst det forhold, at vi i foråret besluttede at etablere et rådgivningssamarbejde med Midtjysk Landboforening i det, der nu hedder Jysk Landbrugsrådgivning.

- Vi har i de senere år haft et stigende samarbejde med Midtjysk Landboforening - ikke mindst på planteavlsområdet, og det var naturligt at drøfte yderligere samarbejde, da Midtjysk Landboforening stod overfor et direktørskifte. Vi kan glædeligvis konstatere, at Brørup Landboforenings rådgivningsområde står godt rustet såvel fagligt som økonomisk til at indgå i dette samarbejde, fortsatte Peter Gæmelke.

Landboforeningerne får stadig færre medlemmer, og det skal der tages højde for:

- Jeg er overbevist om, at det nye samarbejde vil styrke det faglige fundament samtidig med, at vi har kunnet bevare det lokale kontor og den beskæftigelse, det medfører i lokalområdet. Samtidig er der udlejet plads til yderligere ca. 10 medarbejdere fra kvægavlsforeningen Dansire, fortalte Peter Gæmelke.

- Det er blevet til fælles styrke. Det har det første år i vores nye organisation bevist. Trods mange profetier om det modsatte kan vi i dag se tilbage på et år, hvor vi har været enige om fælles holdninger i alle væsentlige spørgsmål. Det har vi grund til at være stolte over.

- Vores nye fællesskab er en stor styrke i forhold til politikerne på Christiansborg, påpegede Peter Gæmelke.

Han noterede samtidig, at vi er midt i et folketingsår med usædvanlig mange lovforslag og andre initiativer, som vil få stor betydning for landbrugets fremtid.

Det gælder bl.a. landbrugsloven, to nye love om dyrehold og drift af landbrugsjord, naturbeskyttelsesloven, bemyndigelsesloven, dyrlægeloven, en ny lov om dyrkning af genmodificerede afgrøder, miljøbeskyttelsesloven, en ny vandmiljøplan, en lov om miljømål og planloven for blot at nævne de vigtigste, hvortil kommer EU-reformen.

- Det er næsten kun tyngdeloven, som vi og politikerne ikke skal forholde os til i de kommende måneder, filosoferede Peter Gæmelke…

Alt det er på den omfattende dagsorden samtidig med, at økonomien i landbruget ikke er særlig god:

- Vores indtjening i 2003 har været nede i en helt uacceptabel bølgedal.

Læs også