Klækkeligt overskud efter rugeri-fusion

DanHatch A/S, som er en fusion mellem Fællesrugeriet A.m.b.A. og Knud Mølbjergs Rugeri A/S, præsterede i 2003 et resultat før skat, der udviste et overskud på 3,9 millioner kroner mod et underskud på 3,4 millioner kroner i 2002. Efter skat udgjorde årets resultat 2,8 mio kroner mod et underskud på 2,5 millioner kroner i 2002. Selskabets nettoomsætning i 2003 androg 168,7 millioner kroner mod 131,1 millioner kroner i 2002.

DanHatch A/S har allerede nu set en begyndende positiv økonomisk effekt af et vellykket fusionsforløb, hvor især den koordinerede udnyttelse af selskabets samlede rugerifaciliteter muliggør effektiviseringer. Ligeledes har fusionen medført, at der kan sættes yderligere fokus på kvalitetssikring samt udvikling af gode kunderelationer gennem professionel service og rådgivning i forbindelse med leverancer af daggamle kyllinger. Samtidig udgør en øget fleksibilitet samt muligheden for effektiv ressource- og kapacitetsudnyttelse et fremtidsorienteret grundlag for selskabets fortsatte udvikling. Selskabet forventer på denne baggrund et positivt resultat for regnskabsåret 2004. Med virkning pr. 1. august 2003 blev driftsaktiviteten med tilhørende nettoaktiver i Fællesrugeriet A.m.b.A. indskudt i Knud Mølbjergs Rugeri A/S, som i denne forbindelse ændrede navn til DanHatch A/S. Selskabet blev derved en af Europas store aktører indenfor udrugning af daggamle slagtekyllinger med et årligt salgsvolumen på knap 90 millioner daggamle kyllinger. DanHatchA/S leverer i dag godt 60 procent af de daggamle kyllinger til Danmarks slagtekyllingeproducenter.

Læs også