DTL stopper med slagtesvin

(LANDBRUG SYD) Lave afregningspriser på svinekød får nu virksomheden DTL A/S i Padborg til at opgive slagtesvin. Til gengæld vil man udvide sin største aktivitet - smågrise.

Hos virksomheden DTL A/S i Padborg, der beskæftiger sig med køb og salg af smågrise og slagtesvin er smertegrænsen nu nået indenfor slagtesvin. Her har man valgt helt at droppe slagtesvin, og kontrakterne med de 25 leverandører, der årligt leverer 30.000 slagtesvin er blevet opsagt. Kontrakterne vil fortsætte indtil de løber ud, hvilket vil ske i løbet af sommeren.

- Den lave afregning har betydet, at der ingen indtjening er på slagtesvin, og vi tror ikke på at det bliver væsentligt anderledes, siger direktør Peder J. Jensen, DTL A/S.

Han peger især på den kendsgerning, at afregningspriserne har været lave en meget lang periode denne gang, samtidig med at fødevarepriserne generelt er under pres.

- Selv om vores effektivitet er over gennemsnittet, er det ikke nok til at tjene på slagtesvin, siger Peder J. Jensen.

Han oplyser, at man blot har foderudgifter på 3,10 kr. pr. kg. tilvækst, hvilket er pænt i sammenligning med øvrige svineproducenter. Til gengæld er udgiften til staldleje en ekstraudgift, som der ikke længere er plads til, og en udgift de øvrige svineproducenter ikke har:

- Vi har en udgift på 60 kr. i husleje pr. svin, og det kan ikke længere løbe rundt. Der er skåret helt ind til benet nu, siger Peder J. Jensen.

Peder J. Jensen oplyser, at virksomhedens anden store aktivitet - nemlig køb og salg af smågrise, ventes at vokse markant.

Produktionen er i dag på 600.000 smågrise om året, hvoraf de 200.000 sælges i Tyskland, mens de øvrige sælges i Jylland.

Samtidig vil Peder J. Jensen heller ikke helt afvise tanken om at tage slagtesvin med igen engang i fremtiden, forudsat at konjunkturerne og verdensøkonomien bliver til det.

Læs også