Grønt lys for forpagtning af sukkerroer

(LANDBRUG FYN) Ny tillægsaftale med mulighed for forpagtning af sukkerroekontrakter godkendt af konkurrencemyndighederne.

Konkurrencerådet godkendte onsdag i sidste uge en aftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere. Aftalen giver alle roedyrkere mulighed for at bortforpagte deres dyrkningsrettigheder i 2004 og 2005.

Aftalen er en tillægsaftale til den fælles brancheaftale, der forbyder omsætning af dyrkningsrettigheder. Den nye aftale gør op med dette forbud ved at tillade tidsbegrænset salg af retten til at dyrke en vis mængde sukkerroer. Det skaber mulighed for, at roedyrkerne kan forbedre og effektivisere deres produktion.

Konkurrencerådet har på denne baggrund vurderet, at tillægsaftalen ikke indeholder konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrenceloven.

I henhold til Konkurrencerådet var strukturordningen imidlertid mindre markedskonform end den nye ordning, idet priserne på dyrkningsrettighederne var fastlagt i aftaler efter købers og sælgers geografiske placering.

Den nye afgørelse kan ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk under »konkurrence/afgørelser«.

Nuværende roedyrkere kan forpagte en kontrakt, blot skal forpagter have samme leveringsfabrik som bortforpagter. Nye roedyrkere kan også forpagte, og det forudsætter ligeledes, at forpagterens ejendom er geografisk placeret i samme leveringsområde, som den bortforpagtede kontrakt tilhører.

Det er alene op til forpagters og bortforpagters ansvar at fastsætte pris, betalingsvilkår og yderligere forhold for forpagtning af roekontrakten. Den direkte aftale mellem bortforpagter og forpagter skal endvidere opfylde bestemmelserne i Brancheaftalen med tillægsaftaler.

Roechefen henviser til, at interesserede forpagtere og bortforpagtere gratis kan oprette en forpagtningsannonce på Danisco Sugar Agricenters hjemmeside:

hvor man kan se, hvem der ønsker at forpagte eller bortforpagte roekontrakter. Desuden tilbyder flere landboforeninger formidling af sukkerroekontrakter på deres respektive hjemmesider.

Læs også