Ny formand for deltidslandmændene

(LANDBRUG SYD) 46-årige Tage Hansen fra Hovborg er blevet valgt som ny formand for deltidsudvalget i Dansk Landbrug.

Tage Hansen er i forvejen lokalformand for deltidslandmændene i Brørup Landboforening og har i et år været regionsformand i Ribe Amt.

En udfordring han ser frem til, da han har et stort ønske om at markere det stigende antal deltidslandmænd og styrke deres indflydelse indenfor dansk landbrug.

Og han mener der er nok at tage fat på. Aktuelt i forbindelse med finansloven, hvor blandt andet tilskuddene til vikarordningen og konsulentbistand, er i fare. Samtidig håber han at få fat i de landboforeninger, der ikke har deltidsudvalg.

Overordnet ønsker han at sikre og bevare livet på landet, efterhånden som flere landbrug nedlægges. Det kan blandt andet ske ved at bevare 3-5 ha til ejendommene, så de kan benyttes til deltids- og hobbylandbrug.

Samtidig bør deltidslandmændene gå i front og åbne deres produktion for omverdenen for at øge fokus på landbruget.

Tage Hansen har selv en besætning på 50 stk. kødkvæg samt 20 ha med foderkorn, ensilage og lucerne samt 20 ha lejet jord med græs. Det kombinerer han med et fuldtidsjob i plantedirektoratet. Hustruen Frida arbejder som ældrechef i Holsted Kommune. Parret har to voksne børn, Andreas, der læser i Århus og Karin, der er i butikslære i Fredericia.

Læs også