Landmænd og naturfolk strides om miljøet

(LANDBRUG SYD) Tonen var skarp og uforsonlig, da repræsentanter fra Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Amt i sidste uge debatterede natur og landbrug på et stormøde i Vejle.

Ikke overraskende mødte det budskab massiv modstand fra Dansk Landbrug, der var repræsenteret ved de to viceformænd Peder Thomsen og Henrik Høegh. De erkender begge, at landbruget har et stor ansvar som naturforvaltere, men her hører enigheden med naturfredningsforeningen også op.

For mens Poul Henrik Harritz taler om yderligere begrænsninger for landbrugsdrift i Danmark, lagde hverken Peder Thomsen eller Henrik Høegh skjul på, at de mener, der allerede er sket betydelige og målelige forbedringer af miljø og natur i forbindelse med landbruget.

- Det er klart, at man hele tiden kan gøre mere for naturen og miljøet, men vi også være realistiske. Hvis vi skal imødekomme flere tiltag vil det kræve kompensation, lød meldingen fra Peder Thomsen.

Poul Henrik Harritz påpegede imidlertid, at landbruget i forvejen modtager mellem seks og syv milliarder kroner i støtte. Derfor ser han ingen grund til at tilføre erhvervet endnu flere penge.

- Vi har det fint med landbruget, og det handler meget om at møde op ude ved landmanden og drøfte tingene på stedet, siger kontorchef i Vejle Amt, Keld Andersen.

Og hans erfaring er, at den direkte dialog har vist sig at være ideel og virke begge veje. Både når det gælder landmænd, der ønsker at udvide. Men også når det gælder tiltag og regler, der medfører begrænsninger for landbruget.

Og det lader til at virke. I Vejle Amt har man kunnet konstatere, at amtets miljømål så småt er begyndt at kunne ses rundt om i amtet. Det gælder ikke mindst landbrugets udledning af kvælstof og fosfor i vandløb og søer, hvor der har kunnet konstateres en reducering.

Læs også