En af hver 50 køer er væk

Fem procent færre kvæg på et år.

Den samlede kobestand er beregnet til 708.000,hvilket er en nedgang på tre procent i forhold til opgørelsen 30. juni 2002. Reduktionen i malkekobestanden er på to procent.

Danmarks Statistik oplyser, at nedgangen i antallet af malkekøer nogenlunde afspejler forbedringen i mælkeydelsen.

Læs også