Tankespind at svineproduktion vil koste staten milliarder

Eventuelle udvidelser af produktionen skal gå hånd i hånd med miljøkrav.

Det siger formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen. Han oplyser, at der i år bliver produceret 24,5 mio. svin i Danmark – en smule mere end sidste år. Der er ingen udsigt til, at dette tal vil ændre sig markant. Om svineproduktionen stiger eller falder, afgøres af markedssituationen. Der er intet grundlag for Ritzaus Bureaus oplysninger om, at svineproduktionen skulle stige til 35 mio.

- Landmænd med svineproduktion skal leve op til en række miljøkrav. Miljøpåvirkningen fra svineproduktionen er de seneste 20 år reduceret markant. Kvælstof og fosfor i gylle fra svin er faldet med 40 procent, og ammoniakfordampningen er faldet med 25 procent. Og det netop i en periode, hvor svineproduktionen er steget med 60 procent. Det dokumenterer, at vækst kan gå hånd i hånd med en lavere miljøbelastning – og vi skal fortsætte ad den vej. Men der er ingen udsigt til en markant stigning i svineproduktionen, siger Bent Claudi Lassen.

Det er korrekt, at en række landmænd søger om tilladelse til at udvide svineproduktionen. Men det dækker i høj grad over det faktum, at grisene i disse år flytter adresse til nye og bedre stalde i takt med strukturudviklingen, hvor en række landmænd forlader erhvervet og deres produktion overtages af andre.

Han anser det for helt urealistisk, at staten skulle komme til at købe produktionstilladelser tilbage for at kunne opfylde EU’s vandrammedirektiv.

- I Danmark har vi heldigvis så meget fokus på miljøet, at landmænd og myndigheder kan samarbejde om en model, der både giver mulighed for udvikling og lavere miljøpåvirkning. Vi har ikke hollandske tilstande i Danmark. Svineproduktionen bidrager positivt til statskassen med en valutaindtægt, der sidste år var på 26 mia. kr. Staten tjener altså på svineproduktionen – og sådan skal det fortsat være, slutter Bent Claudi Lassen.

Læs også