Skolefusion for fremtiden

(LANDBRUG FYN) Dalum og Korinth Landbrugsskoler, der hver for sig har en over 100-årig tradition bag sig, har nu fusioneret til én skole - men fortsat med undervisning begge steder.

Onsdag den 18. juni blev der skrevet landbrugshistorie på Fyn. Den dag markeredes det nemlig officielt, at Dalum Landbrugsskole og Korinth Landbrugsskole, der hver for sig har en over 100-årig tradition som selvstændige landbrugsskoler bag sig, nu har fusioneret til én skole under navnet Dalum Korinth Landbrugsskoler - med tilføjelsen »Academy of Agricultural Business. Denmark«.

I praksis har fusionen fungeret siden 1. januar 2003, og i virkeligheden har der gennem de seneste årtier eksisteret et reelt samarbejde mellem skolerne, så Korinth Landbrugsskole har undervist elever på modul 1 A og B, mens Dalum Landbrugsskole har undervist elever på modul 2 og videre frem.

Selv om samarbejdet nu er yderligere udbygget i form af en egentlig fusion, vil der stadig blive uddannet landmænd på begge skoler, da netop denne arbejdsdeling giver mulighed for at udnytte fordelene begge steder: De praktiske undervisningsfaciliteter på Korinth, som for eksempel skolelandbrug og værksted, og det økonomisk/ledelsesmæssige studiemiljø på Dalum. Det nye er én skole med en samlet ledelse og dermed bedre mulighed for at følge eleven gennem hele uddannelsen.

I forbindelse med receptionen præsenteredes det nye navn »Dalum Korinth Landbrugsskoler« samt et nyt fælles logo, hvor navnet »Dalum Korinth« optræder sammen med et nyt tillægsnavn »Academy of Agricultural Business. Denmark«.

Den engelske form udtrykker ifølge forstander Jørgen P. Jensen, Dalum, den internationale dimension på skolerne. Akademibetegnelsen udtrykker uddannelsesniveau og den særlige undervisningsform. Agricultural Business udtrykker de mange forskellige typer af afgangseksaminer og efterfølgende jobmuligheder. Og Denmark udtrykker det landsdækkende optag af elever og studerende.

Samtidig orienterede forstanderen om den forestående udbygning af Dalum Landbrugsskole med syv moderne undervisningslokaler og et kompetencecenter - i alt en investering på tæt ved 20 millioner kroner.

- I dag har kun to procent af befolkningen deres hovedindtægt ved landbruget - men med en væsentlig større produktion end dengang, da landbruget beskæftigede flere end 10 gange så mange.

- Det stiller større krav om uddannelse, og det er bestyrelsens vision at udbygge Fyn til et center for landbrugsuddannelse. Jeg vil opfodre til, at man bruger de fynske landbrugsskoler mest muligt, og det er mit håb, at de traditioner og skolemiljøer, der er på de to skoler, må blive bevaret bedst muligt, sagde Jens Jacobsen.

Læs også