Det fungerer fint med udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanter i landbruget har på det seneste været debatteret livligt. Praksis viser, at der er styr på tingene i fynsk landbrug.

Den seneste tid har der været en livlig debat både i medierne, i Folketinget, i erhvervslivets organisationer og mange andre steder om udenlandske praktikanter i landbruget.

Et gennemgående tema har været, at praktikanterne nogle steder mest har fungeret som billig arbejdskraft, mens uddannelsen er kommet i anden række. Men selv om der kan være enkelte brodne kar, så viser erfaringerne fra praksis, at situationen gennemgående slet ikke er »så ringe endda«.

Landbrug Fyn har blandt andet besøgt gårdejer Kurt Landtved, Ringegård ved Otterup, der understreger, at det på flere måder kan være berigende for alle parter at have udenlandske praktikanter.

Han oplever, at der er styr på tingene. Praktikanterne modtager uddannelse på Korinth Landbrugsskole, og Peder Tops program stiller krav til sprogkundskaber samt et vist teoretisk grundlag fra det landbrugsfaglige universitet i Kharkiv i Ukraine.

- Praktikken, de møder med, er ikke som vores. De, der har prøvet noget, har været på mega-store landbrug, men enkelte har også været i udlandet før, for eksempel England. Og de er villige til at lære, siger Kurt Landtved.

Efter Kurt Landtveds opfattelse er det betryggende, at det er velorganiseret. Og man behøver ikke stå model til påstande om, at praktikanterne bliver udnyttet som billig arbejdskraft. Den vejledende lønskala er i brug.

- Der er klart forskel på at benytte og at udnytte. Vi kan med rimelighed forvente, at de er videbegærlige og imødekommende. Men vi skal også erkende, at de har en anden tradition, bemærker Kurt Landtved.

Hermed tænker han på, at den moderne og demokratiske danske arbejdsgiver kan risikere at blive opfattet som en svag arbejdsleder. Men derfor skal der ikke bruges middelalderlige ledelsesmetoder.

- Det forhindrer ikke, at man som arbejdsgiver kan være målrettet og lære de unge ikke kun at betragte dagens gerning som lønarbejde, men at se på formålet med indsatsen.

- Udfordringen er noget mere kompliceret med udlændinge, erkender den fynske praktikantvært. Det er nødvendigt at finde arbejde med daglige rutiner. Men alt arbejde er nyttigt.

- Ud over arbejdsindsatsen fra alle - både danske og udenlandske - er det sociale samkvem også af stor betydning, påpeger Kurt Landtved. Derfor fortsætter han gerne med anvisning af udenlandske praktikanter til arbejdet i kvægbesætningen på 200 malkekøer og den lejlighedsvise produktion af slagtesvin.

Faktisk opholder der sig alene via Landbrugets Jobrådgivning 55 praktikanter fra Ukraine i Danmark. Skudsmålet lyder, at de unge fra udlandet - ligesom de danske medhjælpere - er høflige og rare mennesker, der yder en meget pålidelig indsats.

Læs også