Vigtigt valg af svampestategi i hveden

Den megen nedbør i maj gør en indsats mod blandt andet septoria aktuel flere steder, påpeger fynsk planteavlskonsulent.

Den megen nedbør har også på nuværende tidspunkt gjort en indsats rettet mod septoria aktuel flere steder. Den relativt nye sygdom hvedebladplet optræder med kraftige angreb i flere marker med reduceret jordbehandling, hvor forfrugten er hvede. Ingen år er ens, og det gælder om at udnytte al tilgængelig viden, når strategien skal fastlægges.

Registreringsnettet på Landbrugsinfo (www.lr.dk) på Landscentrets hjemmeside giver alle med internetadgang mulighed for at følge udviklingen af sygdomme i de forskellige afgrøder og sorter på baggrund af løbende indberetninger fra planteavlskonsulenter fra hele landet. Der kræves ikke abonnement på Landbrugsinfo for at se disse informationer (gå ind under Planteavl-Planteværn-Varsling/registreringsnet).

Aksbeskyttelsen er den vigtigste sprøjtning i hveden. Forsøgene viser klart, at cirka 70 procent af merudbyttet for svampebekæmpelse stammer fra den sene behandling omkring skridning, hvorimod kun cirka 30 procent af merudbyttet opnås ved den tidlige behandling i begyndelsen af maj.

Hveden kan angribes af flere svampesygdomme, oftes septoria, gulrust og meldug, men også hvedebladplet kan under nogle omstændigheder være stærkt tabsgivende.

Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst i både delvis modtagelige og mere modtagelige sorter. I de ikke-modtagelige sorter er gulrustbekæmpelse ikke aktuel, da eventuelt gulrust ikke vil udvikle sig. I skrivende stund har vi ikke fundet gulrust i vores område.

Meldug bekæmpes på nuværende tidspunkt ved over 25–50 procent planter med angreb frem til at fanebladet er udviklet. Fra begyndende skridning anbefales meldug kun bekæmpet ved mere udbredte angreb.

I modtagelige sorter udløser 4 dage med nedbør efter vækststadium 32 en bekæmpelse mod Septoria. I mindre modtagelige sorter (Boston, Senat, Solist, Stakado og Wasmo) starter optællingen af nedbør først i vækststadium 37 (spidsen af fanebladet synligt), og bekæmpelse anbefales tidligst i vækststadium 39 (fanebladet udviklet).

Efter en behandling er afgrøden beskyttet i 10 eller 20 dage afhængigt af udviklingstrinnet på sprøjtetidspunktet. Efter denne beskyttelsesperiode starter optællingen af dage med nedbør igen. En behandling udført før begyndende skridning vurderes at virke i cirka 10 dage, og en senere behandling vurderes at virke i cirka 3 uger. eventuelt svampebekæmpelse i hvede er senest aktuel i vækststadium 71 (afsluttet blomstring, begyndende mælkemodenhed).

Hvis der ikke er sprøjtet med et bredspektret middel i begyndelsen af maj, viser forsøgene (tabel 1), at der skal anvendes en lidt højere dosis ved aksbeskyttelsen. I sorter, som er mindre modtagelige mod Septoria (Boston, Senat, Solist, Stakado, Wasmo), kan anvendes en lavere indsats mod Septoria end i de øvrige sorter. En delt aksbeskyttelse vurderes sjældent at være aktuel i mindre modtagelige sorter.

Der er efterhånden et relativt bredt udvalg af svampemidler og der er adskillige kombinationer der er aktuelle. For at modvirke/forsinke en resistensudvikling bør strobilurinerne (Amistar og Comet) blandes med et andet middel. Opus et nyt middel, der kan anvendes for første gang i denne sæson. En løsning med Comet og Opus er meget stærk på septoria. Ingen af de to midler har derimod særlig god meldugeffekt. Set i lyset af de meldugangreb vi nogle steder har set indtil nu, er det vigtigt at vurdere om den løsningen behøver en forstærkning mod meldug for eksempel ved tilsætning af Tern.

Hvedebladplet skal tages meget alvorligt, da inkubationstiden kun er 3-7 dage (mod cirka 3 uger for septoria). Hvor hvedebladplet er problemet skal Tilt top eller Zenit anvendes som blandingspartner til Comet, da hverken Opus eller Folicur har god effekt på denne sygdom.

Læs også