Hvor blev visionerne af?

Landbrugsloven, fortrinsstillingen og Dansk Landbrugs visioner for fremtiden var centrale emner i debatten på Fyns Familielandbrugs generalforsamling.

- I det første kvartal, siden Dansk Landbrug gik i luften, har vi ikke hørt meget til den nye organisation. Hvor blev visionerne af? Hvor vil man hen med sin landbrugspolitik? Hvad med EU og forhandlingerne om ændring i landbrugsstøtten? Man fik slagtet fedekalven, og så har man tilsyneladende lagt sig hen at slå mave!

Sådan lød et af de markante indlæg i debatten på Fyns Familielandbrugs generalforsamling fredag på Hotel Nyborg Strand. Den, der fremsatte spørgsmålene, var formanden for Fåborgegnens Familielandbrug, Merete Hjorth Pedersen, Pejrup.

- Jeg er ikke voldsomt uenig, lød svaret fra formanden, Niels Chr. Larsen, Thurø. Det er i hvert fald svært at se, hvor visionerne fra Familielandbruget er henne nu. Hvis vi skal overleve som forening, er vi nødt til at have en formuleret politik. Ellers bliver vi bare en forening som alle andre. Vi er nødt til som medlemmer at gøre en aktiv indsats.

- Du har ret i, at 70 ha var udmærket, da fortrinsstillingen i sin tid blev indført. Måske var 90 ha mere rimeligt i dag, og vi ser da også mange steder, at nogle søger at omgå reglerne. Jeg mener, det er bedre, at der kommer en ung landmand ud i stedet for, at en etableret landmand skal have lov til at købe gård nummer fire, sagde Niels Chr. Larsen.

Niels Hansen, Thorup, formand for De fynske Landboforeninger, understregede, at landbrugsloven hidtil har været et sæt spilleregler med udgangspunkt i, at al jorden udnyttes forsvarligt.

- Vi har interesse i, at landbrugsloven skrues sammen, så vi kan drive jorden og have et rimeligt udkomme ud af det, fremhævede Niels Hansen. Ligeledes skal vi arbejde for, at de lodsejere, der bliver berørt af for eksempel habitatreglerne, får en kompensation. Og at de behandles rimeligt. Skal man give til almenvellet, har man også krav på at blive behandlet ordentligt.

Ib W. Jensen, Glamsbjerg, imødegik Niels Chr. Larsens udtalelse i beretningen om, at fortrinsstillingen skal kunne gøres gældende, uanset hvor lidt jord, man har i forvejen.

- Man skal også vise, at man vil arbejde med jorden, understregede Ib Jensen. Jeg mener dog, det er en stor fordel, at vi har fortrinsstillingen, så så mange som muligt kan få mulighed for at drive landbrug. Jeg vil hellere have en kollega, end jeg vil have hans jord.

Læs også