Pres på patterne

(Effektivt Landbrug) På Håstrupgård Svinebrug har man så store kuld og så meget pres på farestaldens kapacitet, at der ikke er plads til, at en so kun ligger med syv-otte grise, siger driftslederen.

I stalden på Håstrupgård Svineproduktion skaber de mange levendefødte grise fra den relativt nyetablerede besætnings store dominans af 2. og 3. lægssøer pladsproblemer i stalden. – Et positivt problem, siger driftsleder Esben Graff Jensen.

Og i marken blev gylleudbringningen på de omkringliggende marker afsluttet dagen før regnen afløste de mange ugers forårstørke.

- Gyllen blev kørt ud med en 24 meter bred gylleudlægger fra maskinstationen. En del kunne pumpes direkte fra gylletanken ved stalden, men resten blev flyttet med lastvogn, fortæller driftslederen.

Esben Graff Jensen ønsker ikke at skabe forbigående løsninger på de positive kapacitetsproblemer, de store kuld og en smågrisedødelighed på under seks procent, skaber.

- Vi bruger meget tid i farestalden. Faktisk har vi sat ekstra ressourcer i farestalden for at undgå, at dødeligheden bevæger sig over de seks procent, vi nu har vænnet os til, siger han.

- Vi vil give soen en deciliter rapsolie tre dage før hun skal fare. Det skulle efter planen give hende lidt mere lind afføring og derved skabe lidt bedre plads til smågrisene under faringen.

- Jeg håber derved, vi yderligere kan minimere antallet af døde smågrise, siger Esben Graff Jensen.

De store kuld og den lave dødelighed har medført at grisenes gennemsnitlige fravænningsvægt er faldet fra tidligere 8,8-9,0 kilo til nu et gennemsnit på 7,5 kilo.

- Flemming West Thomsen, der primært har taget sig af opgaverne i løbeafdelingen, har fået tilbudt et spændende job i Canada. Her skal han have ansvaret for slagtesvineproduktionen hos nogle danskere derovre, der på den måde ønsker at hente dansk ekspertise til deres svinefarm.

- Det bliver da utroligt spændende for ham, og selv om det betyder, at vi nu skal ud og finde en ny medarbejder, kan jeg da godt forstå, at han griber chancen, når den byder sig, siger Esben Graff Jensen.

Læs også