GMO dyrkere bærer ansvaret

Planteavlere, der dyrker genmodificerede afgrøder, bærer ansvaret for at holde GM-afgrøderne på sikker afstand af økologiske og andre GM-frie afgrøder.

Det vil være den, der dyrker genmodificerede afgrøder, som får ansvaret for at holde GM-afgrøderne på sikker afstand af økologiske og andre GM-frie afgrøder. Det er hovedbudskabet i den strategi for sameksistens, som fødevareminister Mariann Fischer Boel netop har sendt i høring.

Strategien lægger op til, at der fastsættes en række krav til dyrkning af genmodificerede afgrøder i Danmark. Det drejer sig blandt andet om afstandskrav mellem marker med GM-afgrøder og nabomarker med GMO-frie afgrøder, dyrkningsintervaller, kontrol med spildplanter etc. Derudover foreslås det, at producenter, som dyrker genmodificerede afgrøder, skal informere naboer og samarbejdspartnere. Samtidig skal landmænd uddannes i dyrkning af GM-afgrøder.

- Det har været afgørende for mig, at det er GM-landmanden, som bærer byrden. De landmænd, som ønsker at prøve kræfter med de nye afgrøder, får mulighed for det. Og dem, der hellere vil være fri, kan fortsætte, som de altid har gjort. Det giver en afbalanceret model, som kan sikre valgfriheden i dansk landbrug, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Fødevareministeriet har drøftet strategien med en bred vifte af organisationer i en kontaktgruppe. Forslagene i strategien bygger på en faglig rapport om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder fra en såkaldt udredningsgruppe under ledelse af Danmarks JordbrugsForskning og med deltagelse af en række andre offentlige forskningsinstitutioner med ekspertise på området.

Rapporten blev offentliggjort i januar, og ved udgangen af februar fulgte en udredning om de juridiske aspekter af sameksistens. Det danske strategiarbejde om sameksistens er det første af sin art i Europa. Når høringen slutter i begyndelsen af maj, vil strategien blive tilpasset og oversendt til Folketinget.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel forventes at præsentere et lovforslag om sameksistens i efteråret 2003.

Læs også