Hyben vinder anerkendelse

(LANDBRUG FYN) Stadig flere dokumentationer bekræfter, at hyben som kosttilskud er et helsebringende naturprodukt. Hyben Vital ApS er snart klar med ansøgningen til produktets anerkendelse som naturlægemiddel.

»Hybenprojektet er helt exceptionelt, og ingen andre projekter har så store positive effekter«.

Sådan lyder det i en rapport fra Danmarks JordbrugsForskning, hvor man har undersøgt realværdien af en række forskningsprojekter, herunder hyben som lindrende middel mod gigt.

Alene på behandlingen af folkesygdommen slidgigt kan samfundet på fem år spare op imod én milliard kroner ved at supplere traditionel gigtmedicin med et eksisterende naturpræparat.

- Ja, det lyder for godt til at være sandt, men så store besparelser kræver også ændringer i både holdning og praksis. Blandt andet skal de praktiserende læger være villige til at ordinere disse alternative produkter, siger Torbjørn Hansen, der er direktør for firmaet Hyben Vital ApS, som er hjemmehørende i Tullebølle på Langeland.

Undersøgelserne viser desuden, at der ikke er nogen bivirkninger ved hybenproduktet i modsætning til traditionel gigtmedicin, der kan være forbundet med ubehag.

- De utroligt få negative tilbagemeldinger, som vi har oplevet i praksis, viser sig i de enkelte tilfælde at have sammenhæng med andre problemer end brugen af hyben, bemærker Torbjørn Hansen.

- Aktivstoffet er hemmeligheden, men da det nu er fundet og er rimelig stabilt, så kan vi udføre en standardiseret produktion og dermed efterkomme kravet om samme indhold i enhver produktion.

- Gennem den kliniske forskning har vi også beviser for nytteværdien, og adskillige artikler er offentliggjort i lægevidenskabelige og farmaceutiske tidsskrifter. Endnu flere er på vej, men det kræves også for en godkendelse som naturlægemiddel, nævner Torbjørn Hansen.

Han forventer, at ansøgningen vil være indsendt inden sommeren. Imidlertid er det uhyre tidskrævende, og den pågældende, professionelle person, der arbejder med sagen, har beregnet tre måneder til udfærdigelsen. Da det langelandske hybenprodukt nu også er patenterbart, så er denne behandling allerede i gang og vil i maj måned være i offentlighedsfasen.

Hyben-projektet er forskningsmæssigt udført for Hyben Vital ApS som et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning, Rigshospitalet og Farmaceutisk Højskole. De samlede udgifter til projektet har været godt seks millioner kroner. Heraf er størstedelen, ifølge Torbjørn Hansen, privat finansieret.

Tredelingen af projektet har været:

1. Et udviklingsprojekt om optimering af dyrkningsforhold, selektion af kloner samt indledende forædling.

2. Et forskningsprojekt om identifikation af de aktive stoffer i hybenpulveret.

3. Et analyseprojekt om etablering og validering af en målemetode for aktivstofferne.

Med resultaterne har firmaet Hyben Vital ApS opnået en bedre sandsynlighed for en godkendelse af produktet som et naturlægemiddel med forudsigelig effekt, som både læger og alternative behandlere kan benytte i behandlingen af gigt.

Indtil nu har Langelands-Hyben har været solgt som generelt kosttilskud.

135 hektar er foreløbig tilplantet med hyben, som anvendes af Hyben Vital ApS til deres produktion af hybenpulver. Pulveret sælges som helsebringende kosttilskud i stadig større mængder.

- Arealet er ligeligt fordelt mellem Danmark og Sverige, fortæller Torbjørn Hansen, der er direktør for den langelandske gazellevirksomhed.

Fra starten, hvor hans far Erik »Farmer« Hansen begyndte hobbyvirksomheden, til i dag har firmaet en millionomsætning fra salget af hybenprodukter i ind- og udland - og 17 medarbejdere ansat.

- Med den kolossale efterspørgsel kunne vi ikke forlade os alene på indkøbte bær. Derfor tog vi i 1997 initiativ til at plante de første marker med hyben. Dels på egne jorder, men også hos andre landmænd.

- Mange landmænd er skrevet på venteliste uden nogen form for annoncering, men der vil først blive plantet igen fra 2004, siger Torbjørn Hansen, og slår dermed koldt vand i blodet hos dem, der er klar til en nicheafgrøde.

Hos Hyben Vital i Tullebølle er der høstet på de først plantede buske, og i år skal der høstes på to tredjedele af alle danske arealer. Den nødvendige mængde som stødpudelager til den løbende produktionen suppleres ved import af såvel friske som frosne vilde bær.

- Vi har ikke krav om økologi, men udelukker sprøjtning, så produkterne er absolut fri for pesticider, understreger Torbjørn Hansen. Men med kendskab til aktivstoffet, som det handler om få mest muligt af, så viser erfaringen, at der skal tilføres gødning på arealerne.

Der tilføres 25 kg N pr. hektar af typen Bina-grøn 10-3-12. Det er en økologisk makrogødning baseret på møg fra fjerkræproduktion. Den rækkeudlægges som ved anden bærproduktion. Mængden begrænses også for at undgå vildskud.

Danmarks JordbrugsForskning i Årslev har netop aflagt besøg på den langelandske hybenmark og markeret arealerne til gødskningsforsøg.

En svensk virksomhed, Procordia Foods, producerede suppe, juice og saft af hyben. Med et krav om egne råvarer havde de derfor i 1990 fået plantet 100 hektar med hyben. Da buskene så rigtigt skulle til at bære, besluttede virksomheden at ændre indkøbsprocedure.

- Det gav os nogle års forspring, at vi kunne lave kontrakt med 75 hektar, hvor der var buske klar til høst. Samtidig købte vi høstmaskine og andet grej fra den svenske suppefabrik, fortæller Torbjørn Hansen.

I Sverige kan man have enkeltmarker med økologiske produkter, hvor det i Danmark skal være hele ejendommen. Sverige har ikke omlægningstilskud til økologisk drift, men efter høst bliver der et tilskud på 7.000 svenske kroner pr. hektar.

- Danske krav betyder, at det skal være hele ejendommen, der skal drives særskilt økologisk. Vanskeligheden med at tage enkeltmarker ud til økologisk drift vil kunne give svenske landmænd en fordel, mener Torbjørn Hansen, der tilføjer, at med markkort-systemet burde det være uden problemer i Danmark.

I øvrigt er Torbjørn Hansen også spændt på, om der efter anerkendelse af hyben som naturlægemiddel også vil kunne dyrkes hyben som non-food afgrøde. Medicin er jo ikke til fødevarer, lyder hans ræsonnement.

For heste er der gjort samme kliniske forsøg med hybentilskud, som til mennesker. Derfor har Hyben Vital ApS i Tullebølle nu også udviklet et tilskudsfoder, LitoVet Hyben, beregnet specielt til heste og hunde.

Samtidig er der ved praktiske resultater fra heste på travbanen i Charlottenlud konstateret, at heste, der indtog LitoVet fik øget smidighed og højere kapacitet i forhold til en kontrolgruppe, der fik snydepulver (såkaldte placebo forsøg).

Tilsvarende forsøg er ikke gjort med smågrise, men uofficielle iagttagelser med hybentilskud til smågrise antyder positiv effekt for grisenes sundhedsstilstand, vurderer Torbjørn Hansen fra Hyben Vital ApS.

Læs også