Økologer tager skarp afstand fra EU-kommisionen

(Effektivt Landbrug) Krav om, at landmænd og forbrugere får en reel chance for at fravælge gensplejsede afgrøder og fødevarer.

Meldingen kommer efter Økologisk Landsforenings generalforsamling på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø i weekenden.

I modsætning til Kommissionen kræver økologerne, at landmænd og forbrugere får en reel chance for at fravælge gensplejsede afgrøder og fødevarer.

Økologerne kræver desuden, at Kommissionen indfører minimumskrav til ejerne og brugerne af de gensplejsede sorter og afgrøder. Disse krav skal gøre det muligt fortsat at udvikle det økologisk landbrug. Derfor skal der være klare krav til adskillelse af GMO- og ikke-GMO afgrøder, erstatningsansvar, GMO-fri såsæd med mere.

Det er ifølge økologerne konkurrenceforvridende og helt uacceptabelt for såvel de økologiske landmænd som forbrugerne, at de økologiske landmænd skal betale mere for at dyrke som de hidtil har gjort, og at det er de GMO-fri varer, der fordyres af gensplejsningens udbredelse.

Mærkning af alle fødevarer hvor GMO er anvendt, også kød, mejeriprodukter, æg med videre, hvor GMO-foder bruges, står er også blandt økologernes krav.

Endelig står, der i opråbet fra generalforsamlingen, at forskningen i GMO-afgrøders konsekvenser for naturen, husdyr og sundhed, skal intensiveres, da den, halter langt bagefter den reelle dyrkning.

Økologerne anbefaler, at EU’s moratorium (midlertidige forbud) mod dyrkning af gensplejsede afgrøder ikke ophæves før, der er fundet en løsning på ovennævnte punkter.

Økologerne opfordrer den danske regering til at gå i front med etablering af krav til producenter og brugere af gensplejsede afgrøder der reelt sikrer muligheden for det frie valg, for såvel landmand som forbruger.

Endelig opfordrer økologerne deres konventionelle kolleger - såvel landmænd som virksomheder - til ikke at anvende gensplejsede afgrøder eller råvarer, men i stedet udnytte muligheden i en GMO-fri produktion. Og de opfordrer dem, der ønsker at have mulighed for at fravælge gensplejsede afgrøder, nu eller i fremtiden, til at give deres mening til kende i landbrugets organisationer.

Læs også