Fælles dansk GMO-erklæring

Dyrkning af gensplejsede planter i Danmark vil i dag ikke give mærkbare fordele for landbruget, forbrugerne eller samfundet. En vurdering af de afgrøder, der har chancer for at opnå EU-godkendelse i de kommende år, ændrer ikke dette billede.

Landbruget er blevet lovet guld og grønne skove af genteknologiens tilhængere, men erfaringerne viser i stedet, at de lovede udbyttestigninger og reduktioner i forbrug af sprøjtemidler ikke er blevet realiseret. Samtidig har dyrkning med GMO påført mange landmænd økonomiske og juridiske problemer.

Udviklingsmulighederne for den del af landbruget, herunder de økologiske landmænd, der ønsker at holde sig fri for GMO, begrænses af udgifter til kontrolforanstaltninger, utilsigtet forurening af råvarer og såsæd med GMO og besværliggørelse af omlægning af arealer, der er tilplantet med gensplejsede afgrøder.

Undertegnede organisationer er derfor blevet enige om disse fælles mål:

· Et dansk GMO-moratorium. Der må ikke være dyrkning eller udsætning af GMO’er i Danmark før nationale initiativer, der muliggør eksistensen og videre udvikling af GMO-frie landbrug i Danmark er gennemført. Danmark skal sideløbende fastholde sin støtte til GMO-moratoriet i EU (tænkepausen)

· GMO-fri såsæd. Almindelige plantefrø og såsæd skal holdes absolut GMO-fri og må ikke, som det nu foreslås i EU, være forurenet med GMO i mængder på 0,3-0,7%

· Erstatningsansvar. Der skal indføres en obligatorisk ansvarsforsikring for dyrkning og produktion med GMO. Eventuelle økonomiske, sundheds- eller miljømæssige omkostninger, som GMO kan påføre andre, skal ifølge forurener-betaler-princippet afholdes af den, der forårsager skaden

· Mærkning. Alle varer, der er produceret ved hjælp af GMO, skal mærkes med et tydeligt, genkendeligt mærke. Dette indebærer også mærkning af æg-, kød- og mælkeprodukter fra husdyr, der er blevet fodret med gensplejset foder. Hvis de eventuelt vedtagne EU-mærknings-krav vedrørende GM-fødevarer ikke når dette mål, opfordrer organisationerne til indgåelse af nationale aftaler, der garanterer mærkning af alle fødevarer produceret ved hjælp af GMO.

Vi opfordrer befolkning, organisationer, politikere og virksomheder til at tilslutte sig disse mål og være med til at sikre betingelserne for et GMO-frit valg for såvel landmænd som forbrugere i Danmark og i EU.

Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Danmarks Aktive Forbrugere, Grønne Familier, Greenpeace, NOAH-Friends of the Earth Denmark, Landsforeningen Praktisk Økologi, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Danmarks Biavlerforening, Euro-Toques Danmark (forening af gourmet-kokke i Europa).

Læs også