Lars Thorø tiltræder som FAF-direktør

FAF fået ny afdelingsdirektør. FAF-formand Torben Thomsen, Ebberup, præsenterede fredag den nye direktør, Lars Thorø, og souschef Henning Jakobsen. Afdelingsdirektøren gennem de seneste fire år, Søren Villumsen, rykker til Axelborg for at tiltræde som ny drifts- og logistikdirektør i DLG.

Et kendt fynsk grovvare-ansigt, 38-årige Lars Thorø, tiltræder som ny afdelingsdirektør i FAF som afløser for Søren Villumsen, der i forbindelse med landsdækkende ledelsesmæssige rokader er blevet udnævnt til drifts- og logistikdirektør i Danmark.

Lars Thorø har haft hele sin grovvarekarriere i KFK, hvor han for 20 år siden startede i afdelingen i Assens. I de seneste syv år var han underdirektør i KFK Fyn, indtil han for trekvart år siden tiltrådte som salgsdirektør i Ringsted. Herfra har han haft ansvaret for KFK’s salg på Sjælland.

Med tiltrædelsen i FAF vender Lars Thorø dermed tilbage til Odense, hvor han stadig har sin bopæl.

- Jeg er glad for at kunne vende tilbage til det fynske og genoptage de mange kontakter, der er skabt gennem årene. Det er en ære at skulle lede flagskibet i fynsk grovvarehandel. Der er stor respekt om FAF, der er en rationelt dreven virksomhed, som er tilpasset markedet og klar til den fortsatte konkurrence, der givetvis vil være, når KFK som udbyder forsvinder, siger den nye direktør, som i fredags blev præsenteret for FAF-medarbejderne.

FAF’s formand Torben Thomsen, Ebberup, glæder sig over tilknytningen af den unge men erfarne branchemand til posten efter de fire gode år med Søren Villumsen ved roret.

- Dette sammen med, at vi i FAF ikke har skullet overtage hverken bygninger, maskiner eller medarbejdere i forbindelse med KFK-opkøbet, gør, at vi ikke øger vore omkostninger og kan fortsætte vor strategi på Fyn med at tilpasse bygningsmassen for at kunne være en fremadrettet grovvarevirksomhed for det lokale erhvervslandbrug.

At FAF ikke har skullet købe anlæg i forbindelse med KFK-opsplitningen ser formanden generelt som en fordel.

- Den tonnage vi vil få, skabes uden at vi skal investere, påpeger Torben Thomsen, der som landmand glæder sig over, at ØA overtager de fynske KFK-anlæg, således konkurrenceforholdene opretholdes.

- Fyn er det DLG-område, hvor der er mindst brug for en øget bygningsmasse. Til gengæld har vi andre steder i landet med konsortiets opkøb af KFK nu fået anlæg, der vil øge effektiviteten på koncernbasis - og til glæde for alle medlemmerne.

Torben Thomsen forventer derfor, at produktiviteten i FAF fortsat kan øges med de planlagte 4-5 procent om året. Ikke mindst set i lyset af det store kundepotentiale, som med KFK’s exit fra markedet skal opdyrkes.

- Vi taler om en størrelsesorden på 300 millioner kroner, og det vil vi gøre vort for at få en god del af, tilføjer FAF’s nytiltrådte direktør, Lars Thorø.

Men nu hvor Søren Villumsen som ny drifts- og logistikdirektør i DLG får ansvaret for de seks driftsregioner og den centrale logistikkoordinering med alt lad- og tankvognstransport i Danmark , får han en FAF-medarbejder med sig, idet driftschef Martin Hjort Jensen er blevet udnævnt til terminalchef i Hasselager ved Århus. Det sker formelt til 1. juli næste år, når den nuværende leder af friskvareterminalen deroppe går på pension.

Som ny driftschef hos FAF er Lars Boe (33) blevet udnævnt. Han fortsætter med sideløbende at være driftsleder i såsædsafdelingen og detailforretningen i Odense.

Læs også