Fynske KFK-anlæg til ØA Fyn

I forbindelse med KFK-opsplitningen overtages anlæggene på Odense Havn og i Frankfri af Østsjællands Andel. Derved fordobles aktiviteterne i ØA Fyn A/S.

Med et snuptag bliver den fynske afdeling under Østsjællands Andel A.m.b.A. dermed fordoblet på mange områder. Anlægget på Odense Havn, der også tæller KFK’s fynske hovedkontor, øger sammen med afdelingen i Frankfri ØA’s nuværende afdelingsnet med afdelingerne i Otterup og Rudkøbing plus den sæsonåbne ØA Fyn-afdeling ved Kværndrup til i alt fem afdelinger.

Produktionsmæssigt overtages en kapacitet på 110.000 tons foder på det moderne anlæg i Odense. Med de eksisterende ØA-fabrikker i Otterup og Rudkøbing, som i år 2000 blev opkøbt i forbindelse med overtagelsen af Emmelev Mølles grovvaredel, kommer den samlede foderproduktion på Fyn op på 280.000 tons.

På medarbejdersiden overtages omkring 35 hidtidige KFK-ansatte. Kun to ansatte fik i torsdags den kedelige besked, at de ikke kan fortsætte efter effektueringen af opkøbet.

Derved kommer medarbejderstaben i ØA Fyn A/S op på omkring 70 ansatte.

Han glæder sig samtidig over, at sammensmeltningen af KFK og ØA Fyn kan gennemføres uden de umiddelbare store ændringer.

- At det kan lade sig gøre, skyldes, at vi i begge lejre i forvejen havde tilpasset organisationerne til markedet. Derfor har ingen afdelinger skulle »slagtes«, og indlemmelse har kunnet gennemføres med farvel til ganske få medarbejdere.

- Naturligvis ved vi, at de markante ændringer i branchen med en sådan opsplitning af en stor udbyder vil betyde en fortsat konkurrence, ikke mindst omkring KFK’s mange kunder. Der vil ske en oprustning i foderstofbranchen, men ikke mindst på Fyn er dette her en kolossal styrkelse af ØA. Med KFK’s kendte kvalitet og serviceniveau opnår vi med garanti store synergieffekter fremover.

- ØA Fyn har her fået tilført aktiviteter og medarbejdere fra en virksomhed med samme målsætninger, krav til anlæg og produkter. Det giver et løft, således vi fremover kan stå endnu stærkere overfor kravene fra kunderne, påpeger Michael Lorentzen.

Han oplyser, at ØA Fyn i indeværende år har fastholdt omsætningen og budgettet holdes. Der er tabt lidt markedsandele indenfor fjerkræfoder til tyske konkurrenter og som følge af New Disease. Til gengæld er der så vundet på andre foderfelter.

Udover kapacitetsforøgelsen får ØA et anlæg på Odense Havn, der blev gennemrenoveret midt i 90’erne sammen med opførelsen af den hypermoderne terminal, som blev taget i brug i 1998.

Ved den lejlighed blev også det markante runde afdelingskontor på havnen indviet. Her bliver nu indrettet ØA Fyns fynske hovedkontor med plads til salgsfolkene og administrationen.

Ordrekontoret og folkene, som tager sig af transport, logistik, drift og lagrene i ØA Fyn vil fortsat være placeret i Otterup.

For direktøren for KFK A/S på Fyn, Jørn Gram, bliver der tale om et markant skifte, idet han med virkning fra i dag tiltræder som salgsdirektør i Østsjællands Andel A.m.b.a.

Dermed indtræder han i den øverste ledelse af virksomhden, der med deltagelsen i opkøbet af KFK bliver et af landets største grovvarefirmaer med en omsætning i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner.

Jørn Gram vil nogle dage fortsat være at finde på sit hidtidige kontor på Odense Havn, der nu overtages af ØA. Samtidig vil han fortsat betjene nogle af de fynske kunder, som han i forvejen har haft kontakt med under KFK.

Jørn Gram får ansvaret for alt salg og køb i den store virksomhed, der med et veludbygget afdelingsnet dækker Sjælland og østlige øer, Fyn, samt Vestjylland.

- Det er en stor udfordring, som jeg er meget glad for at få, siger Jørn Gram, der har over 30 års erfaring i grovvarebranchen.

Oprindelig er han kolonialuddannet, og inden han kom til KFK som direktør for den fynske afdeling i 1994, var han i mange år hos FAF.

Læs også