Universitetsforlig smadrer jordbrugets efteruddannelse

Regeringen har med Kristeligt Folkeparti og Socialdemokratiet netop indgået en aftale om ekstra midler til universiteterne.

Aftalen medfører, at universiteterne over de næste fire år får tilført yderlige 180,5 millioner kroner.

Som en del af finansieringen beskæres Jordbrugets Efteruddannelse med 22,7 mio. kroner. Der vil dermed over de næste to år være under tre millioner kroner tilbage til faglig efteruddannelse af landmænd.

Fra 2005 er jordbrugets efteruddannelse således i realiteten nedlagt.

- Vi er blevet vant til paradokser fra regeringens side, men jeg er dybt beskæmmet over, at specielt Kr. Folkeparti i denne sammenhæng har ladet sig lokke til at ødelægge en god og fleksibel efteruddannelsesmulighed for det grønne erhverv. Krf. har normalt stor forståelse for nødvendigheden af, at også landmænd har brug for livslang læring, for blandt andet at kunne leve op til samfundets øgede krav til blandt andet husdyrvelfærd og miljø.

Det siger næstformand, Niels Chr. Larsen, efter bestyrelsesmødet i Dansk Familielandbrug onsdag d. 30. oktober 2002.

- Det er givetvis nødvendigt at tilføre universiteterne ekstra midler, men det er urimeligt, at det er primært er landmændene, der må holde for, siger Niels Chr. Larsen.

- Men måske er vi med universitetsforliget blevet præsenteret for en ny praksis af den borgerlige regering, hvor man uden hensyntagen til konsekvenserne jonglerer rundt med midlerne efter forgodtbefindende.

Læs også