Et liv med maskiner

Den 1. november kan Carl Allesø fejre 25 års jubilæum hos De fynske Landboforeninger.

Allerede fra barnsben på gården i Allesø blev kimen lagt til et liv med maskiner. Hans far handlede fourage med de lokale landmænd med heste - og interesserede sig meget for mekanik.

Ret beset var forbillederne nok farbrødrene, som var maskiningeniører, og som ofte gav sig tid til at introducere spændende teknik for den unge Carl.

Lærdommen gavnede ham siden, da han i agronomstudiet valgte maskinlinien. Forinden var han blevet uddannet landmand og havde haft arbejde hos såvel lokale bønder som på en farm og på et savværk i Canada.

Assistent var hans titel i starten på det vestjyske maskinkontor i Vildbjerg, indtil han blev udnævnt til maskinkonsulent.

Lige indtil 1977, hvor en konsulentstilling på fødeøen bød sig, virkede han i Vestjylland.

Lokalerne for landboforeningernes fynske maskinkontor lå dengang i Vindegade i Odenses bymidte, men flyttede med etableringen af Det fynske Landbocenter et par år efter ud på Ørbækvej.

Efter kollegaen Niels Hornstrups fratrædelse blev Carl Allesø udnævnt til leder af maskinkontoret.

Sideløbende med den intense maskinrådgivning såvel på telefon som ved besøg hos medlemmerne forestod Carl Allesø også tilrettelæggelsen og afviklingen af dyrskuet og den legendariske fynske vinterudstilling, der i sin tid startede som landets første indendørs landbrugsudstilling.

Øvrige aktiviteter var også studieture til firmaer og fabrikker ikke alene herhjemme men også udenlands.

I starten gjaldt det pløjeundervisning og kurser, men allerede i 1974 kom Carl Allesø ind i Verdenspløjeorganisationen (WPO) som dansk bestyrelsesmedlem. Organisationen ansatte ham i 1993 som generalsekretær, og det betyder, at han blandt andet er ansvarlig for, at hvert års VM-stævne kan finde sted.

- Det har i sagens natur ført mig verden rundt, siger Carl Allesø, der stopper som WPO-generalsekretær i forbindelse med VM-stævnet i Nordirland i 2004. I øvrigt samme sted, hvor han i 1979 for første gang var med ved et VM.

- Jeg vil gerne i den forbindelse takke De fynske Landboforeninger for den særlige aftale, der har gjort det muligt at bruge tid på dette spændende job, nævner jubilaren, der også har klarhed over, hvornår han stopper sin beskæftigelse på Det fynske Landbocenter.

Det sker med udgangen af marts næste år - og i forbindelse med hans 67 års fødselsdag.

Frans Erve blev også ansat for at varetage en del af de øvrige opgaver, idet Carl Allesø igennem de seneste tre år har indgået i ledergruppen på Det fynske Landbocenter. Herunder har han fungeret som direktør for ejerselskabet, der nu også ophører med Patriotisk Selskabs køb af ejendommen.

- I det taget har jeg haft mangeartede opgaver i huset. Vel egentlig fordi man fandt det naturligt, at folk på et maskinkontor måtte være praktisk anlagt.

Funktionen som maskinkonsulent og leder af Bygnings- og Maskinkontoret ophørte, da kontoret blev overført til Vejle for seks år siden. Igennem den lange periode som maskinkonsulent var han en årrække formand for maskinkonsulenternes forening.

Til gengæld er andre aktiviteter gearet op. Blandt andet sekretærfunktionen for FynsHalm, der udløste Ravnholtkassens Hæderspris for et par siden.

Endvidere har Carl Allesø også jobbet som sekretær for Fynske Maskinstationer. Som et kuriosum kan det nævnes, at han som 17-18 årig rent faktisk drev sin egen maskinstation fra fødehjemmet i Allesø.

Ikke mindst glæder han sig over, at han kan overdrage Det fynske Dyrskue som en succes.

- Det er skabt ikke mindst med hjælp af ildsjæle i og udenfor huset, nævner Carl Allesø og påpeger den gode samarbejdsånd på landbocentret.

Når der på fredag den 1. november fra kl. 13 til 15 afholdes reception i anledning af 25 års jubilæet, vil mange af de medlemmer og kolleger, som Carl Allesø har haft samarbejde med gennem årene, givetvis kigge forbi Det fynske Landbocenter.

Læs også