- Mangelfuldt svar fra Fødevaredirektoratet

Vejles SF-borgmester, Flemming Christensen, er fortsat meget utilfreds med ministers beslutning, og kravet om aktindsigt har ikke i første omgang givet borgmesteren de ønskede notater, så der skrives igen til ministeriet.

- Det svar, vi har fået nu, er meget mangelfuldt. Det kan vi ikke bruge til ret meget. Så vi sender et nyt brev.

Sådan siger Vejles borgmester, Flemming Christensen (SF), efter at Vejle Kommune har fået det første svar fra Fødevaredirektoratet på sin anmodning om aktindsigt i den meget omtalte sag om flytning af laboratoriet i Fødevareregion Vejle til laboratoriet i Esbjerg.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har besluttet - »af regionalpolitiske hensyn« - at laboratoriet i Vejle skal nedlægges. I samme forbindelse lukkes laboratoriet i Haderslev og flyttes ligeledes til Esbjerg, men protesterne mod beslutningen har alene lydt fra Vejle.

- Hun tog beslutningen stik imod alle anbefalinger i en struktur-rapport fra Fødevaredirektoratet, hvor der i alle fremtidige løsningsmodeller blev peget på, at Vejle fortsat skulle have et laboratorium. Bl.a. fordi langt de fleste prøver bliver foretaget i Vejle, fortsætter Flemming Christensen.

- Det materiale, vi har modtaget, indeholder ikke den korrespondance og de mails, der har været mellem Fødevareministeriet, Fødevaredirektoratet og direktionen i direktoratet, siger Flemming Christensen.

- Så nu beder vi om aktindsigt i den korrespondance, og vi vil især gerne have det materiale, der kan belyse, hvordan det gik til, at direktionen i sin indstilling pludselig inddrog regionalpolitiske hensyn.

- Vi kan nemlig ikke læse os frem til, at de hensyn tidligere har været inde i sagen. Tværtimod blev den fremtidige struktur på området vurderet på et meget objektivt grundlag.

- Svaret fra Fødevaredirektoratet giver os ikke fyldestgørende og tilfredsstillende svar, og derfor går vi videre med sagen, siger Vejles borgmester.

Læs også