Godsejerne bød husmændene velkommen

- Peder Thomsen og hans kumpaner har opnået en alt for god aftale. Men vi er ikke rasende over fusionen, lød det fra Tolvmændenes talsmand, der på Landboforeningernes delegeretmøde blankt afviste en artikel i Dagbladet Børsen.

Godsejerne er langt fra rasende over udsigten til, at husmændene fra Dansk Familielandbrug er på vej ind i en fusion med Landboforeningerne.

Det forsikrede Tolvmandssektionens talsmand, godsejer Michael Brockenhuus-Schack, på Landboforeningernes delegeretmøde i Herning, da der stod fusionsdebat på dagsordenen.

Her fejede han en artikel fra Dagbladet Børsen af bordet, og fastslog, at han slet ikke har talt med bladet om sagen, og at Børsen’s historien om, at han og de øvrige godsejere fra Tolvmandssektionen er rasende over fusionen, er det rene opspind fra avisens side.

- Peder Thomsen og hans kumpaner har opnået en alt for god aftale. Men jeg må konstatere, at de kloge narre de mindre kloge, sagde den sjællandske godsejer med et smil på læben på delegeretmødet.

Han bød samtidig Dansk Familielandbrug velkommen, og pointerede ligeledes med et smil, at begrebet »de forbandede husmænd« ikke bruges - selv blandt godsejere. Det skete med adresse til Familielandbrugets formand, Peder Thomsen, der under delegeretmødet med ironi i stemmen gjorde godsejerne opmærksom på, at nu kommer de forbandede husmænd.

- Og lyt nu til de unge. Det er trods alt os, der skal leve længst i det her erhverv, pointerede Danmarks Landboungdom’s formand Lars Hansen. Det skete med henvisning til, at et stort flertal blandt unge landmænd er positive overfor en landbofusion.

- Alle fusionerer jo i vores erhverv. Se på grovvaresektoren, mejerierne, og slagterierne. Det skal vi selvfølgelig også, sagde Lars Hansen og tilføjede, at der måske ikke er plads til alle holdninger i fusionsforeningen:

- Måske kan vi kun få samlet det store flertal af landmænd, der er på midten. Måske kan vi ikke nå helt ude på fløjene i begge organisationer. Måske er der kun plads til landmændene fra fløjene i græsrodsbevægelser, lød det fra de unges formand.

Han bad samtidig om, at Danmarks Landboungdom får observatørstatus i en ny forening. Det er der ikke lagt op til, men Peter Gæmelke lovede at tage opfordringen op til ny drøftelse.

- Fusionen er, supplerede Niels Pedersen, Salling Landboforening, sund fornuft. Og lad os dog vise storsind og give Landboungdommen en observatørpost.

Fusionsspørgsmålet afgøres ved afstemninger fredag den 29. november. Landboforeningernes delegerede mødes i Idrættens Hus i Vejle, mens Dansk Familielandbrug samme dag drager til Vingsted Centret for at afgøre fusionen. I hver organisation kræves to tredjedeles flertal, hvis fusionen skal blive en realitet.

Læs også