Det nye EU’s bønder samlet i én organisation

COPAs vicepræsident, Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke, var vært ved ceremonien, der fandt sted i forbindelse med COPA/COGECAs præsidiemøde, og han betegnede optagelsen af de nye medlemsorganisationer som historisk.

– Jeg er stolt over, at det netop er landbruget, der viser politikerne vejen med hensyn til den helt nødvendige udvidelse af EU. Og jeg ser frem til, at vore kolleger nu tager del i de mange opgaver, som forestår i COPA i forbindelse med den fælles europæiske landbrugspolitik, sagde han blandt andet.

Underskriftsceremonien var en langvarig affære, idet næsten 45 landbrugsorganisationer fra ansøgerlandene skulle underskrive de protokoller, der sort på hvidt slår fast, at udvidelsen nu er en realitet i COPA og COGECA. Ceremonien blev overværet af europaminister Bertel Haarder, der holdt en medrivende tale til de europæiske landmænd.

– Jeg ønsker jer tillykke med denne dag og opfordrer jer til at tænke stort. Spørgsmålet om direkte støtte til de nye medlemslande er – set i det store perspektiv – et mindre problem sammenlignet med den kendsgerning, at vi har en enestående chance for ved topmødet i København til december at kunne bryde de gamle skel ned i vor verdensdel og sikre fred og velstand til alle, sagde Bertel Haarder blandt andet.

COPA/COGECAs præsidiemøde fortsatte fredag, hvor bl.a. fødevareminister Mariann Fischer Boel talte til forsamlingen.

Læs også