Milliongave til dansk gartneri

Gartneriejer Ove Nielsen, Allested-Vejle, stifter fond til støtte for det danske gartnerierhverv.

Rosanova Fonden er navnet på en fond, som gartneriejer Ove Nielsen, Allested-Vejle, har stiftet til støtte for dansk gartnerierhverv, fortrinsvis med produktion af potteplanter.

Fonden, der stiftes med en grundkapital på en million kroner, skal i løbet af fem år vokse til mindst 15 millioner. Det skal blandt andet ske gennem årlige midler fra forædlingsselskabet Rosanova ApS, der ejes af Ove Nielsen.

Hvis det går, som Ove Nielsen håber og tror, vil fonden dog allerede om et år eller to kunne begynde at uddele midler, selv om portionerne i begyndelsen løber op i mindre end en halv million kroner.

Ifølge fondens fundats er det Dansk Erhvervsgartnerforening, Producentforeningen for Prydplanter eller Danmarks JordbrugsForskning i Årslev, der skal indstille kandidater til Rosanova Fonden.

Ove Nielsen peger på, at det er hans overbevisning, at de, der har mulighed for det, skal gøre noget for dansk gartnerierhverv, og at det er hans håb, at uddelingerne fra fonden skal komme ikke mindst samtlige potteplantekulturer til gode. Og han understreger, at fonden hverken kan eller vil uddele midler til enkelte gartnerier.

Det er 32 år siden, Ove Nielsen byggede 2.000 m² væksthuse og blev selvstændig gartner. I dag omfatter Gartnerierne Ove Nielsen I/S to gartnerier på Fyn og et i Jylland med tilsammen 100.000 m² væksthuse og en årsproduktion på 18 millioner potteroser.

Læs også