Fynspløjning for alle

For at give flere mod på at deltage i konkurrencepløjning vil der ved Fynspløjningen den 15. september for første gang være en klasse for begyndere. Konkurrencen finder sted hos fødevareministeren på Østergaard ved Munkebo.

Pløjestævnerne landet over har gennem flere år måttet konstatere faldende deltagerantal.

Det har seks erfarne fynske pløjere besluttet at gøre noget ved. Efter sidste års fynske mesterskab i pløjning, der kun havde syv deltagere, startede de seks i løbet af vinteren en »pløjegruppe« med det formål at få lidt mere gang i pløjningen.

Gruppens arbejde har foreløbig udmøntet sig i en beslutning om, at der ved dette års Fynspløjning søndag den 15. september – vistnok som det første sted i Danmark – vil være en klasse for nybegyndere, som uden det store konkurrence-ræs kan udføre almindelig praktisk pløjning – og blive bedømt ud fra kriterier, der svarer til de krav, de møder i deres hverdag.

- Vi var enige om at prøve at finde ud af, hvorfor der ikke er flere, der vil deltage i konkurrencepløjning, fortæller Troels Detlefsen. Måske er det for svært for nybegyndere, og så er det nemmere at sige nej.

- Vi fandt frem til, at vi måtte lave noget andet, der er nemmere at gå til. Folk kan jo sagtens finde ud af at deltage i traktortræk. Og de møder også godt nok op til praktisk pløjning en lørdag, hvor de ikke bliver bedømt. Men når der er konkurrence, så kommer de ikke.

- Om formiddagen kan de øve sig under vejledning af erfarne pløjere, og om eftermiddagen kan de pløje deres stykker, nøjagtigt som de ville pløje derhjemme. Pløjestykkernes størrelse afhænger af, hvor mange furer de møder op med, og tanken er, at de kan være færdige med at pløje på cirka tre kvarter, hvorefter de har lejlighed til at gå over at se, hvordan deltagerne i den »rigtige« Fynspløjning bærer sig ad.

Deltagerne i begynderklassen vil få deres pløjearbejde bedømt ud fra seks discipliner – mod 10 i den normale konkurrence. Dommerne vil se på furernes retning, ensartethed og dybde. Desuden orden ved enderne, dækning af plantemateriale samt furernes sammenhæng og pakning. Kort sagt de ting, der hører med til almindelig, god pløjning.

Instruktionsaftenen finder sted i Det fynske Landbocenter, Ørbækvej 276, Odense SØ, og alle interesserede pløjere er velkomne til at deltage. Også selv om de ikke ønsker at deltage i Fynspløjningen.

Desuden afholder Vestfyns og Nordvestfyns Landboungdom praktisk pløjeinstruktion lørdag den 7. september kl. 10 på adressen Ladegårde Mark 53, Aarup, og Sydfyns Landboungdom har pløjeinstruktion søndag den 8. september kl. 11 på Tangkærvej 26, Oure.

Fynspløjningen finder som nævnt sted søndag den 15. september i forbindelse med »Grøn Søndag« hos fødevareminister Mariann Fischer Boel og godsejer Hans Fischer Boel på Østergaard ved Munkebo.

Læs også